2018-02-24     Boguty, Bogusza, Macieja     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    


 

"Ucz się u mistrzów - wielicki uniwersytet młodzieży"

 

Autorski projekt Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gminy Wieliczka oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt jest pokłosiem współpracy wielickiej biblioteki i Wydziału Polonistyki UJ podczas wielickiego dyktanda. Projekt „Ucz się u mistrzów – wielicki uniwersytet młodzieży” prowadzony pod patronatem i przy wsparciu burmistrza Wieliczki Artura Kozioła zakłada upowszechnianie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, a także rozwój intelektualnych osobowości młodzieży i poszerzanie ich horyzontów. Ma on również za zadanie promocję języka ojczystego, rozbudzanie w uczestnikach spotkań chęci i umiejętność wygłaszania samodzielnych opinii i budowania przekonującej argumentacji.

Relacje z poszczególnych spotkań dostępne są w archiwum naszej strony internetowej. Spotkania w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się raz w miesiącu w środę, o godz. 13:30 w CER Solne Miasto.

Rok szkolny 2016/2017

21 września Pamięć i kultura popularna: przypadek powstania warszawskiego / dr Maria Kobielska

19 października Ta kartka... O rękopisie utworu literackiego / dr Mateusz Antoniuk

23 listopada: Najnowsza literatura polska po 2000 roku / dr Anna Pekaniec

14 grudnia: Tradycje polskiego winszowania / dr hab. Kazimierz Sikora

18 stycznia: Jak Polska znalazła się na mapie? / prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź

22 lutego: Kultura obrazkowa dawniej i dziś: siedemnastowieczne emblematy jako rodzaj kalamburu i obrazku do czytania" / Michał Gołębiowski

22 marca: Wyznanie czy wyzwanie? O wierszu Czesława Miłosza "Biedny chrześcijanin patrzy na getto" / dr Tomasz Kunz

26 kwietnia: Literatura inaczej:  szalik, butelka, pudełko / dr hab. Dorota Wojda

31 maja: Biografie, autobiografie, listy / dr hab. Anna Pekaniec / Solne Miasto, sala B, godz. 12:00

31 maja: Uroczyste zakończenie projektu "Ucz się u mistrzów" / Solne Miasto, patio, godz. 13:30

 

Rok szkolny 2015/2016

30 września: wycieczka na Uniwersytet Jagielloński

7 października: Czy fajny jest fajny? Czyli o kreatywności językowej młodzieży słów kilka. / dr Donata Ochmann

21 października: O pożytkach z humanistyki. / dr hab. Krzysztof Zajas

4 listopada: Jak mówili nasi przodkowie? / dr hab. Kazimierz Sikora

18 listopada: Co nam mówią nazwy miejscowe i przezwiska? / dr Tomasz Kurdyła

2 grudnia: Retoryka z rumieńcem, czyli o pożytkach z tremy / mgr Bogusław Wajzer

16 grudnia: Sukces po polsku / mgr Milena Adaszek-Waliszczek

13 stycznia: Retoryka sporu / dr Aneta Załazińska

10 lutego: /wykład otwarty/ Znaczenie Chrztu Polski dla polskiej kultury i języka / dr hab. Kazimierz Sikora

24 lutego: Odkurzanie Fraszek / prof. dr hab. Elwira Buszewicz

9 marca: Przemiany języka religijnego w XX wieku / dr Agnieszka Sieradzka-Mruk

23 marca: Espresso macchiato dla Piotrka, czyli o kulturowych uwarunkowaniach rozmowy handlowej / dr Patrycja Pałka

6 kwietnia: O komizmie w literaturze / prof. dr hab. Roman Dąbrowski

27 kwietnia: Czy można wierzyć tłumaczeniom? Przygody z literaturą i językami. / dr hab. Olga Płaszczewska

11 maja: Po co komu feminizm? - przypadek XIX wieku / dr Mateusz Skucha

25 maja: Po co nam dziś Miłosz? / dr hab. Łukasz Tischner

8 czerwca:Etykieta i etyka słowa / dr Ewa Horwath

15 czerwca: Piłka nożna oczami komentatora sportowego i językoznawcy / mgr Dariusz Faron

 

Rok szkolny 2014/2015:

14 stycznia: O polskich i obcych kołysankach / mgr Barbara Żebrowska

28 stycznia: Uwaga. Bilety na transportację rozdaję. Czas: wiek XVI. Miejsce: Kraków / prof. dr hab. Wacław Walecki

11 lutego: W jaki sposób kultura współczesna sięga do średniowiecza? / dr Klaudia Socha

11 marca: Wśród pytań o przyszłość teatru: o współczesnych poszukiwaniach w dziedzinie pracy z aktorem. / dr hab. Tadeusz Kornaś

25 marca: Czym płacili dawni Słowianie? / dr Agata Kwaśnicka-Janowicz

15 kwietniaGotyckie opowieści - zapomniane źródła współczesnej kultury popularnej. / dr hab. Iwona Węgrzyn

29 kwietnia: O diabłach i południcach (z refleksji lingwisty i dialektologa nad polską demonologią ludową) / prof. dr hab. Józef Kąś

6 maja: „…Trup nie należał do żadnej z literackich grup”, czyli poeci o swojej sławie za życia i po śmierci. / dr hab. Iwona Puchalska

20 maja: O niezwykłym świecie tragedii greckiej i wartościach kultury starożytnej / prof. dr hab. Albert Gorzkowski

3 czerwca: Czy można wykryć kłamstwo? O niewerbalnych oznakach kłamania / mgr Dominik Borowski

17 czerwca: Wędrówki wampira w kulturze i literaturze I poł. XIX w. / dr Małgorzata Sokalska

17 czerwca: Podsumowanie 2014/2015

 

Spotkania w roku szkolnym 2014/2015

28 maja |4 czerwca| 18 czerwca | 24 września | 8 października | 22 października | 5 listopda

19 listopada | 3 grudnia | 17 grudnia