2017-08-21     Franciszka, Kazimiery, Ruty     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka    


 

Konkurs zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Podsumowanie konkursu wkrótce. 

 

Regulamin konkursu „Wiem bo czytam i myślę”

§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wiem bo czytam i myślę" organizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce, a koordynowany przez Dział dla dorosłych – wypożyczalnia literatury popularno-naukowej.
 


§2

Celem konkursu jest zdobywanie wiedzy na temat sztuki i literatury, rozrywka oraz ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości.
 

§3

1. W miesiącach od stycznia do czerwca 2017 roku na tablicy przed wejściem do działu dla dorosłych – wypożyczalnia literatury popularno-naukowej, a także na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.wieliczka.eu umieszczone zostanie pytanie tekstowe i graficzne.
2. Podpisane nazwiskiem, imieniem oraz numerem telefonu odpowiedzi należy nadsyłać e-mailem najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca na adres:
biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu
3.  Odpowiedzi oceniane będą w skali od 0 do 6 punktów:

  • za prawidłowo podane imię i nazwisko pisarza oraz tytuł dzieła uczestnik konkursu otrzyma 3 punkty
  • za prawidłowo podane imię i nazwisko malarza oraz tytuł obrazu uczestnik konkursu otrzyma 3 punkty
  • przy każdej błędnej lub nieprawidłowej odpowiedzi odejmowane będą punkty
  • odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagęw sumie można uzyskać 6 punktów za jedną zagadkę

4. Wśród uczestników konkursu, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów rozlosowane zostaną trzy nagrody główne.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i upowszechnianie danych osobowych dla celów konkursu, w tym do publikacji wyników konkursu na stronach www oraz na Facebooku.
6. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 roku. Rozwiązane zostaną też zagadki konkursowe.

 Podsumowanie konkursu za rok 2016 - lista laureatów

Podsumowanie konkursu I-VI 2016 oraz rozwiązanie zagadek

Podsumowanie konkursu I-VI 2015 oraz rozwiązania zagadek

Podsumowanie konkursu VII-XII 2015 oraz rozwiązania zagadek