2019-09-17     Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher    


Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
mgr Agata Czarnota-Bajorek
Tel: 12 385 88 10
E-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu

Zastępca Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
mgr Katarzyna Sowa-Lewandowska
Tel: 12 385 88 10
E-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu

Główna księgowa
mgr Beata Wrona
Tel: 12 385 88 10
E-mail: dzialksiegowosci@biblioteka.wieliczka.eu

Dział administracyjno-gospodarczy
Karolina Szydlik-Kołos
Tel: 12 385 88 14
E-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu