2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Pracownicy: kierownik mgr Małgorzata Ślusarek

Adres: 32- 020 Wieliczka, ul. Żwirki i Wigury 2
Tel: 12-278-30-75 (wew. 21)
E-mail: dzialmetodyczny@biblioteka.wieliczka.eu

Godziny otwarcia:

poniedziałek 07.00 - 15.00
wtorek 07.00 - 15.00
środa 07.00 - 15.00
czwartek 07.00 - 15.00
piątek 07.00 - 15.00


Zadania:

-

udzielanie pomocy instrukcyjno – metodycznej, szkoleniowej
i organizacyjnej bibliotekom publicznym i filiom bibliotecznym

- analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie
- udzielanie porad z zakresu działalności bibliotek
- prowadzenie badań i analiz działalności bibliotek, zainteresowań i potrzeb czytelniczych
- organizowanie różnorodnych konferencji metodycznych i kursów, doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy, kierowników i dyrektorów bibliotek
- organizowanie wystaw, konkursów i innych form inspirujących czytelnictwo i promujących biblioteki
- opracowywanie pomocy metodycznych i szkoleniowych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik
- prowadzenie powiatowej informacji statystycznej i analitycznej o bibliotekach, opracowywanie ich i udostępnianie oraz popularyzowanie na zewnątrz
- udostępnianie materiałów informacyjnych i innych
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art.27 ust.5 ustawy