2021-04-17     Anicety, Klary, Rudolfina     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Pracownicy: kierownik mgr Małgorzata Ślusarek

Adres: 32- 020 Wieliczka, Plac Mieczysława Skulimowskiego 3
Tel: 12 385 88 10 (wew. 507); 12 385 88 14

E-mail: dzialmetodyczny@biblioteka.wieliczka.eu

Godziny otwarcia:

poniedziałek 07.00 - 15.00
wtorek 07.00 - 15.00
środa 07.00 - 15.00
czwartek 07.00 - 15.00
piątek 07.00 - 15.00


Zadania:

-

udzielanie pomocy instrukcyjno – metodycznej, szkoleniowej
i organizacyjnej bibliotekom publicznym i filiom bibliotecznym

- analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie
- udzielanie porad z zakresu działalności bibliotek
- prowadzenie badań i analiz działalności bibliotek, zainteresowań i potrzeb czytelniczych
- organizowanie różnorodnych konferencji metodycznych i kursów, doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy, kierowników i dyrektorów bibliotek
- organizowanie wystaw, konkursów i innych form inspirujących czytelnictwo i promujących biblioteki
- opracowywanie pomocy metodycznych i szkoleniowych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik
- prowadzenie powiatowej informacji statystycznej i analitycznej o bibliotekach, opracowywanie ich i udostępnianie oraz popularyzowanie na zewnątrz
- udostępnianie materiałów informacyjnych i innych
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art.27 ust.5 ustawy