2021-04-17     Anicety, Klary, Rudolfina     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    

Dział Regionalny

Pracownicy: mgr Anna Kaczor

                   
Adres: 32-020 Wieliczka, Plac Mieczysława Skulimowskiego 3, Tel: 12 385 88 13 ; 12 385 88 10 (wew. 509)
E-mail: dzialregionalny@biblioteka.wieliczka.eu

 

Do odwołania zostaje zamknięta czytelnia regionalna, wstrzymane jest również przygotowywanie kwerendy ze zbiorów archiwalnych. 


Punkty z regulaminu funkcjonowania Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce w okresie zagrożenia epidemicznego dot. Działu Regionalnego


§3
KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI I CZYTEL
NI

1. Sposób korzystania z wypożyczalni i czytelni dostosowany zostanie do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących zaleceń kompetentnych organów.

2. Po otwarciu Biblioteki dla użytkowników wypożyczalnie zostaną otwarte, jednak bez zapewnienia wolnego dostępu do zbiorów. Bibliotekarze realizować będą jedynie zamówienia i rezerwacje on-line, telefonicznie oraz stacjonarnie. W uzgodnieniu z kierownikami działów i filii bibliotecznych dyrektor na podstawie informacji epidemiologicznych i rekomendacji kompetentnych organów określi termin przywrócenia wolnego dostępu do zbiorów, a także sposób realizacji prowadzonych usług bibliotecznych i harmonogram znoszenia ograniczeń i obostrzeń.

8. Po otwarciu Biblioteki dla użytkowników czytelnie pozostaną zamknięte do czasu, w którym ich uruchomienie, początkowo z ograniczeniami, będzie ze względów epidemiologicznych bezpieczne. Dyrektor na podstawie informacji epidemiologicznych i rekomendacji kompetentnych organów określi termin rozpoczęcia korzystania z czytelni, a także sposób realizacji prowadzonych w nich usług bibliotecznych i harmonogram znoszenia ograniczeń i obostrzeń.

9. Do odwołania zostaje zamknięta czytelnia regionalna. Wstrzymane zostaje również przygotowywanie kwerendy ze zbiorów regionalnych.


§4
ZAJĘCIA EDUKACYJNE, WARSZTATY, SPOTKANIA, WERNISAŻE

1. Organizowane przez Bibliotekę zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania, wernisaże itp.  zostają wstrzymane. Termin ich wznowienia  określi dyrektor kierując się obowiązującymi zasadami i zaleceniami kompetentnych organów.

PEŁNY REGULAMIN | INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI 18 maja 2020

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00-15:00

wtorek

8:00-15:00

środa

8:00-15:00

czwartek

8:00-15:00

piątek

8:00-15:00

Zadania:

- w zakresie pełnienia funkcji regionalnego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej
- dokumentowanie życia regionu (opracowywanie Bibliografii Powiatu Wielickiego, regionalnych informatorów, poradników i zestawień bibliograficznych)
- wyszukiwanie i pozyskiwanie publikacji i materiałów dotyczących regionu
- bieżąca obsługa informacyjna użytkowników indywidualnych oraz instytucji
- popularyzowanie książki i czytelnictwa, zbiorów biblioteki i form jej działalności
- warsztaty informacyjne, spotkania autorskie z twórcami z regionu
- opracowywanie i wprowadzanie danych do baz własnych - tworzenie Bibliografii Regionalnej w zitegrowanym systemie komputerowym
- obsługa użytkowników informacji, prace badawcze


 

RELACJA

WYRÓŻNIENIE PUBLICZNOŚCI

 

INNE NADCHODZĄCE WYDARZENIA REGIONALNE