2019-09-17     Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher    


Dział Regionalny

Pracownicy: mgr Anna Kaczor

                   
Adres: 32-020 Wieliczka, Plac Mieczysława Skulimowskiego 3, Tel: 12 385 88 13
E-mail: dzialregionalny@biblioteka.wieliczka.eu

Godziny otwarcia:

W dniu 10.09 kontakt z pracownikiem Działu Regionalnego w godz. 8:00-11:00 pod numerem tel. 12 385 88 11

W dniach 11.09 oraz 20.09 Dział Regionalny nieczynny (praca w terenie).

W dniu 18.09.2019 Dzial Regionalny czynny w godzinach 11:00-16:00 (DKK).

W dniu 24.09.2019 Dział Regionalny nieczynny (szkolenie).

W dniu 25.09.2019 Dział Regoionalny czynny w godz. 9:00-15:45 (praca w terenie)

W dniu 27.09.2019 Dział Regionalny czynny w godz. 13:00-16:00 (praca przy wydarzeniu bibliotecznym)

poniedziałek

8:00-15:00

wtorek

8:00-15:00

środa

8:00-15:00

czwartek

8:00-15:00

piątek

8:00-15:00

Zadania:

- w zakresie pełnienia funkcji regionalnego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej
- dokumentowanie życia regionu (opracowywanie Bibliografii Powiatu Wielickiego, regionalnych informatorów, poradników i zestawień bibliograficznych)
- wyszukiwanie i pozyskiwanie publikacji i materiałów dotyczących regionu
- bieżąca obsługa informacyjna użytkowników indywidualnych oraz instytucji
- popularyzowanie książki i czytelnictwa, zbiorów biblioteki i form jej działalności
- warsztaty informacyjne, spotkania autorskie z twórcami z regionu
- opracowywanie i wprowadzanie danych do baz własnych - tworzenie Bibliografii Regionalnej w zitegrowanym systemie komputerowym
- obsługa użytkowników informacji, prace badawcze