2019-11-19     Elżbiety, Faustyny, Pawła     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    


Dział Regionalny

Pracownicy: mgr Anna Kaczor

                   
Adres: 32-020 Wieliczka, Plac Mieczysława Skulimowskiego 3, Tel: 12 385 88 13
E-mail: dzialregionalny@biblioteka.wieliczka.eu

Godziny otwarcia:

W dniu 13 listopada Dział Regionalny czynny w godz. 11:00-16:00 (DKK)

W dniu 22 listopada Dział Regionalny czynny w godz. 11:00-17:00 (praca w terenie)

W dniu 25 listopada Dział Regionalny czynny w godz. 8:00-14:00.

W dniu 26 listopada Dział Regionalny czynny w godz. 8:00-10:00 (zjazd moderatorów DKK)

W dniu 28 listopada Dział Regionalny nieczynny.

W dniu 29 listopada Dział Regionalny nieczynny (szkolenie w WBP)

poniedziałek

8:00-15:00

wtorek

8:00-15:00

środa

8:00-15:00

czwartek

8:00-15:00

piątek

8:00-15:00

Zadania:

- w zakresie pełnienia funkcji regionalnego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej
- dokumentowanie życia regionu (opracowywanie Bibliografii Powiatu Wielickiego, regionalnych informatorów, poradników i zestawień bibliograficznych)
- wyszukiwanie i pozyskiwanie publikacji i materiałów dotyczących regionu
- bieżąca obsługa informacyjna użytkowników indywidualnych oraz instytucji
- popularyzowanie książki i czytelnictwa, zbiorów biblioteki i form jej działalności
- warsztaty informacyjne, spotkania autorskie z twórcami z regionu
- opracowywanie i wprowadzanie danych do baz własnych - tworzenie Bibliografii Regionalnej w zitegrowanym systemie komputerowym
- obsługa użytkowników informacji, prace badawcze