2021-04-17     Anicety, Klary, Rudolfina     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    

1945
Założenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, przy ulicy Moniuszki. Kierowniczką zostaje Maria Adela Qurini. Przeniesienie biblioteki do Magistratu i ustalenie stałych godzin udostępniania.

1946
Kierowniczką biblioteki zostaje Maria Witowska.

1947
Miejska Biblioteka Publiczna zostaje wpisana do Ogólnego Rejestru Bibliotek Ministerstwa Oświaty i Ministerstwa Administracji. Wydatki na jej utrzymanie zostają zaplanowane w budżecie miasta.

1949
Powstanie biblioteki publicznej w Koźmicach Wielkich.

1954
Powstanie biblioteki publicznej w Raciborsku i Śledziejowicach.

1955
Powstanie biblioteki publicznej w Węgrzcach Wielkich.

1956
Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy ks. Z. Goliana 6.

1958 
Powstaje Koło Przyjaciół Biblioteki.

1962
Biblioteka otrzymuje nowy lokal w Pałacu Konopków
przy ul. Słowackiego 22.

1965
Na miejsce odchodzącej na emeryturę Marii Witowskiej, kierowniczką zostaje Zofia Łopacińska.

1970
Na os. Kościuszki zostaje otwarta Filia Biblioteczna połączona ze świetlicą osiedlową.

1973
Dla poprawienia obsługi czytelników utworzono Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Miejska Biblioteka Publiczna przejmuje Gromadzką Bibliotekę Publiczna w Krzyszkowicach jako Filię Nr 2. Powstaje filia biblioteczna w Zabawie.

1974
Powstanie biblioteki publicznej w Chorągwicy.

1975
Na emeryturę przechodzi Zofia Łopacińska, a na jej miejsce zostaje przyjęta Teresa Kocoń. Zmiany administracyjne w kraju powodują także zmiany w strukturach bibliotek. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzi sześć bibliotek gromadzkich tworząc dalsze filie biblioteczne. Zmienia się także nazwa biblioteki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Ulega zmianie organizacja biblioteki, zostaje wydzielony księgozbiór niebeletrystyczny i utworzona zostaje czytelnia. Powstają nowe działy:dział terenowy oraz dział gromadzenia i opracowania zbiorów.

1982
Powstaje NSZZ „Solidarność” przyporządkowany Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

1984-1985
Siedziba biblioteki, czyli Pałac Konopków ulega coraz większemu pogorszeniu. Dla bezpieczeństwa czytelników Oddział dla Dzieci zostaje przeniesiony na Plac Kościuszki, a pozostałe pomieszczenia podparte drewnianymi stemplami. Rozpoczynają się żmudne starania o nowy lokal.

1987
Wskutek awarii w instalacji elektrycznej, wybucha pożar w bibliotece w Pałacu Konopkóww w pomieszczeniu wypożyczalni popularno – naukowej.

1988
Biblioteka przeprowadza się do wyremontowanego budynku przy
ul. Żwirki i Wigury 2.

1992
Dobudowanie nowego budynku jest uwieńczeniem starań burmistrza Zbigniewa Zarębskiego i dyrektor Teresy Kocoń. Wszystkie agendy biblioteki znajdują miejsce w tych dwóch budynkach.

1993
Dyrektor Teresa Kocoń otrzymuje nagrodę w dziedzinie Kultury i Sztuki.

1995
Zakup pierwszego komputera – rozpoczęcie procesu komputeryzacji biblioteki.

1997
Dyrektorem biblioteki zostaje Zofia Hankus-Wszołek.

1999
Zakup komputerów oraz wzmożenie prac na rzecz komputeryzacji biblioteki. Utworzenie działu regionalnego, który gromadzi i kataloguje wszelkie informacji o regionie.

2000
Na podstawie porozumienia między samorządami Bibliotece powierza się pełnienie zadań biblioteki publicznej na terenie powiatu wielickiego.

2001
Remont biblioteki – adaptacja poddasza na salę wystawowo-konferencyjną.

2005
60. lecie działalności wielickiej biblioteki. Cykl imprez promujących bibliotekę w jubileuszowym roku. Powstanie strony internetowej naszej biblioteki.

2006
Zakup książek cyfrowych dla osób niewidomych i słabo widzących w formacie „Czytak”.

2007
Remont wszystkich filii bibliotecznych.

2008
Po 34 latach pracy na emeryturę przeszła Zofia Hankus-Wszołek. Dyrektorem zostaje Agata Czarnota-Bajorek. Początek modernizacji działów udostępniania.

2009
Wdrażanie systemu bibliotecznego Patron.
Otwarcie nowego sytemu Patron integrującego wszystkie procesy biblioteczne.

2010
Rozpoczęcie wdrażania systemu bibliotecznego Patron w filiach bibliotecznych naszej gminy.
Emerytowana dyrektor Zofia Hankus-Wszołek zostaje odznaczona Złotym Medalem za długoletnią służbę.
Przeniesienie Filii Miejskiej Nr 1 (Os. Kościuszki 4/2) do nowo wyremontowanego budynku na Os. Kościuszki 8.


Biblioteka na fotografiach