2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    


Korzystanie z konta internetowego krok po kroku

1. Każdy czytelnik posiadający kartę biblioteczną posiada również dostęp do indywidualnego konta internetowego.


2. Na swoje konto można zalogować się ze strony www.biblioteka.wieliczka.eu z zakładki „ZALOGUJ SIĘ” lub przez „KATALOG ON LINE” wybierając ikonę „MOJE KONTO”.

3. Czytelnik może korzystać z internetowego konta oraz przeglądać katalogi biblioteczne na każdym komputerze mającym dostęp do internetu, również na komputerach znajdujących się w bibliotece.


4. Aby zalogować się na konto należy podać:

login (nazwa użytkownika) - numer karty bibliotecznej znajdujący się pod kodem kreskowym)
hasło (nazwisko lub pierwszy człon nazwiska – w przypadku nazwisk dwuczłonowych – pisane z małej litery) – dla bezpieczeństwa użytkownicy kont proszeni są o samodzielną zmianę hasła przy pierwszym logowaniu

5. Po zalogowaniu na konto czytelnik może:- sprawdzić stan aktualnych wypożyczeń, rezerwacji i/lub zamówień
- termin zwrotu poszczególnych pozycji
- sprawdzić stan wszystkich wypożyczeń, rezerwacji i/lub zamówień
- przeszukać katalog
- dokonać rezerwacji i zamówienia
- anulować rezerwację
- wysłać wiadomość o przedłużenie okresu wypożyczeń
- usuwać odebrane i odczytane wiadomości

6. Po zalogowaniu na konto należy odczytać wiadomości (a zwłaszcza oznaczone w kolorze czerwonym), co jest niezbędne do korzystania z konta on-line

7. Czytelnik wysyłając wiadomość ze swojego konta w katalogu on-line musi wybrać odbiorcę swojej wiadomości czyli albo PiMBP w Wieliczce O/Dzieci albo PiMBP w Wieliczce o/Dorośli albo Filia w Koźmicach Wielkich.
Czytelnik może wysłać e-maila z konta bibliotecznego z prośbą o prolongatę czyli o przedłużenie okresu wypożyczeń. Prolongaty można również dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową z osobistego konta email.

8. Nie jest możliwe prolongowanie pozycji zarezerwowanych przez innego czytelnika.

9. Czytelnik powinien pamiętać o wylogowaniu się z konta.