2021-03-07     Flicyty, Kajetana, Pauli     "Szukać prawdy kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka." Moses Mendelssohn    

Jak zapisać się do biblioteki ???

Tych, którzy chcą zostać czytelnikami Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce i Filii na os. Krzyszkowice, os. Kościuszki, w Koźmicach Wielkich, Chorągwicy, Raciborsku, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich i Zabawie zapraszamy do biblioteki z:

 • aktualnym dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy)

 

Zapisu można dokonać w działach udostępniania Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce oraz w Filii na os. Krzyszkowice, os. Kościuszki, w Chorągwicy, Koźmicach Wielkich, Raciborsku, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich i Zabawie przy czym zapisanie się w Wypożyczalni Głównej lub w Dziale dla Dzieci i Młodzieży bądź wyżej wymienionych filiach upoważnia do korzystania z całego księgozbioru tych bibliotek.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem biblioteki. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu i karcie bibliotecznej jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

Czytelnik otrzymuje od biblioteki bezpłatnie KARTĘ BIBLIOTECZNĄ, którą będzie się posługiwał przy każdej wizycie w bibliotece.

Czytelnicy, którzy są już zapisani do biblioteki, a nie posiadają jeszcze nowej karty bibliotecznej mogą ją uzyskać przy kolejnej wizycie w bibliotece. Należy wtedy okazać dowód tożsamości, konieczny do weryfikacji danych podawanych przy wcześniejszym zapisie, oraz zapoznać się z nowym regulaminem biblioteki. Czytelne podpisanie karty bibliotecznej jest równoznaczne z zapoznaniem się i respektowaniem regulaminu.


Przedłużenie terminu wypożyczeń, zamówienia i/lub rezerwacje dotyczą oddzielnie:

 • Wypożyczalni Głównej

 • Działu dla Dzieci i Młodzieży

 • Filii na os. Kościuszki

 • Filii na os. Krzyszkowice

 • Filii w Chorągwicy

 • Filii w Koźmicach Wielkich

 • Filii w Raciborsku

 • Filii w Śledziejowicach

 • Filii w Węgrzcach Wielkich

 • Filii w Zabawie