2019-09-17     Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher    


Jak zapisać się do biblioteki ???

Tych, którzy chcą zostać czytelnikami Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce i Filii na os. Krzyszkowice, os. Kościuszki, w Koźmicach Wielkich, Chorągwicy, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich i Zabawie zapraszamy do biblioteki z:

  • aktualnym dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy)

 

Zapisu można dokonać w działach udostępniania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce oraz w Filii na os. Krzyszkowice, os. Kościuszki, w Koźmicach Wielkich, Chorągwicy, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich i Zabawie przy czym zapisanie w jakimkolwiek z działów w centrali bądź w którejś z wymienionych filii upoważnia do korzystania z całego księgozbioru tych bibliotek.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem biblioteki. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu i karcie bibliotecznej jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

Czytelnik otrzymuje od biblioteki bezpłatnie KARTĘ BIBLIOTECZNĄ, którą będzie się posługiwał przy każdej wizycie w bibliotece oraz przy logowaniu na swoje konto przez Internet.

Czytelnicy, którzy są już zapisani do biblioteki, a nie posiadają jeszcze nowej karty bibliotecznej mogą ją uzyskać przy kolejnej wizycie w bibliotece. Należy wtedy okazać dowód tożsamości, konieczny do weryfikacji danych podawanych przy wcześniejszym zapisie, oraz zapoznać się z nowym regulaminem biblioteki. Czytelne podpisanie karty bibliotecznej jest równoznaczne z zapoznaniem się i respektowaniem regulaminu.


Przedłużenie terminu wypożyczeń, zamówienia i/lub rezerwacje dotyczą oddzielnie:

  • Wypożyczalni Głównej

  • Działu dla Dzieci i Młodzieży

  • Filii na os. Krzyszkowice

  • Filii na os. Kościuszki

  • Filii w Koźmicach Wielkich

  • Filii w Chorągwicy

  • Filii w Zabawie

  • Filii w Śledziejowicach

  • Filii w Węgrzcach Wielkich