2017-04-30     Balladyny, Lilli, Mariana        


Damska torebka | Dyskusyjny Klub Książki | Filmowe poddasze | Strefy innowacji |Tablety w twojej bibliotece | Ucz się u mistrzów | Wielickie Dyktando |Wymień się!| Projekty zakończone

Jesteśmy partnerami w: Kierunek Kariera (WUP w Krakowie)

 

 

"Damska torebka"

Projekt dla kobiet i o kobietach, pojemny, różnorodny i zawsze przydatny – tak, jak damska torebka. Pod hasłem „Damska torebka” odbywać się będą spotkania, wydarzenia oraz akcje organizowane przez wielic bibliotekę, których głównym adresatem są kobiety. Mogą one dotyczyć zarówno literatury, jak i samorozwoju, poradnictwa czy też hobby. Jak sama nazwa jednak sugeruje – każda z uczestniczek może znaleźć tam coś dla siebie, ale i dla swoich najbliższych, coś potrzebnego „na później” lub akurat w tym momencie życia.
Grafika: designed by freepik.com.

3 marca (piątek), godz. 18:00 - spotkanie autorskie z Krystyną Mirek

28 marca (wtorek), godz. 17:00, "Zainspiruj się. Droga do siebie" z Moniką Małgorzatą Lis (blog autorki)

19 kwietnia (środa), godz. 18:00, warsztaty Doroty Hetmańczyk-Żuchalskiej „Babski przybornik” - pierwsze spotkanie: „Wybieram zdrowy ruch” (max 12 os.)

 

 Wymień się! książkami w Wieliczce

Akcja Wymień się! umożliwia czytelnikom wielickiej biblioteki oraz mieszkańcom Wieliczki odświeżenie swojego domowego księgozbioru. Stoiska akcji Wymień się! pojawiają się przy okazji dużych i mnijeszych imprez organizowanych przez różne instytucje kultury i samorządu w Wieliczce.
Dotychczasowe edycje akcji odbyły się przy okazji następujących imprez i wydarzeń: 2014: Wielickie Dyktando, Dni Świętej Kingi, Narodowe Czytanie, Tydzień Edukacji Globalnej, Barbórka, Świąteczny Kiermasz Misz-Masz; 2015: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, Wielickie Dyktando, Noc Bibliotek, na trasie programu Twoje Miasto, Narodowe Czytanie, II Piknik Wielickich Rodzin 3+, 70-lecie biblioteki (16-17.10.2015), 14-19 grudnia 2015. W 2016 roku wymiany książek odbyły się już: 29-30 stycznia, 26-27 lutego, 18-19 marca, 29-30 kwietnia, 21 maja (6. Wielickie Dyktando), 4 czerwca, 20-25 czerwca, 3 września (Narodowe Czytanie), 5-10 września oraz cyklicznie do końca roku. W 2017 roku: 23-28 stycznia, 20-25 lutego, 20-25 marca.

O kolejnych edycjach informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej, profilu społecznościowym naszej biblioteki na FB oraz za pomocą plakatów.

Najbliższa wymianka: 

24-29 kwietnia 2017 (poniedziałek-sobota), ul. Żwirki i Wigury 2, w godzinach otwarcia biblioteki

Regulamin

 

Kierunek Kariera

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym – spotkania także w bibliotece Wieliczce - i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Dyżury doradcy organizowane są m. in. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce, sala na poddaszu:

 • 9 marca 2017, 10:00-14:00
 • 16 marca 2017, 10:00-14:00
 • 23 marca 2017, 10:00-14:00
 • 5 kwietnia 2017, 14:00-18:00
 • 13 kwietnia 2017, 10:00-14:00
 • 18 kwietnia 2017, 14:00-18:00
 • 9 maja, 14:00-18:00
 • 16 maja 14:00-18:00
 • 24 maja 10:00-14:00
 • 6 czerwca 14:00-18:00
 • 13 czerwca 14:00-18:00
 • 20 czerwca 10:00-14:00

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl

Kierunek Kariera - projekt dla osób pracujących - pełne informacje

Dyżury doradców w województwie małopolskim

Źródło informacji: materiały pozyskane lub przesłane przez WUP w Krakowie

 

Dyskusyjny Klub Książki

DKK działa przy wielickiej bibliotece od 2011 r. Jest to program Instytutu Książki -  powołanego przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Dyskusyjny Klub Książki jest formą aktywizowania dorosłych organizowaną przez instytucje kultury, zwłaszcza biblioteki. Członkowie klubu spotykają się w ustalonym czasie, w określonym miejscu i rozmawiają na temat konkretnej książki. Książka, o której będzie się dyskutować jest wybierana na spotkaniach przez członków klubu z ustalonej listy publikacji. Zadaniem osoby prowadzącej spotkania jest przygotowanie tła do dyskusji – różnych recenzji danego tytułu, pytań i problemów dotyczących wątków, postaci oraz refleksji związanych z książką.

Informacji o klubie udziela Dział Literatury Pięknej (dzialliteraturypieknej@biblioteka.wieliczka.eu) Relacje z przebiegu spotkań można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Dyskusyjny Klub Książki

 

"Ucz się u mistrzów - wielicki uniwersytet młodzieży"

Autorski projekt Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gminy Wieliczka oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt jest pokłosiem współpracy wielickiej biblioteki i Wydziału Polonistyki UJ podczas wielickiego dyktanda. Projekt „Ucz się u mistrzów – wielicki uniwersytet młodzieży” prowadzony pod patronatem i przy wsparciu burmistrza Wieliczki Artura Kozioła zakłada upowszechnianie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, a także rozwój intelektualnych osobowości młodzieży i poszerzanie ich horyzontów. Ma on również za zadanie promocję języka ojczystego, rozbudzanie w uczestnikach spotkań chęci i umiejętność wygłaszania samodzielnych opinii i budowania przekonującej argumentacji.

Relacje z poszczególnych spotkań dostępne są w archiwum naszej strony internetowej. Spotkania w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się raz w miesiącu w środę, o godz. 13:30 w CER Solne Miasto.

Więcej informacji na stronie www projektu.

 

Strefy Innowacji

Strefy innowacji w bibliotece to inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego skierowana do bibliotek publicznych z miejscowości liczących od 15 000 do 100 000 mieszkańców. Biblioteki biorące udział w projekcie wspólnie z mieszkańcami poszukują rozwiązań ważnych problemów całej społeczności, testują nowe pomysły, eksperymentują, wprowadzając do swojej oferty nowatorskie działania. Pomagają im w tym aktywni ludzie i nowe technologie.

Wielicka biblioteka przystąpiła do pilotażowej wersji projektu w 2013 r.  jako jedna z 5 bibliotek z całej Polski. Pod koniec 2014 r. do projektu przystąpiło 20 kolejnych bibliotek.

Celem nowego projektu jest umożliwienie bibliotece – poprzez rozbudowany system szkoleń, konsultacji oraz wsparcie technologiczne i finansowe ze strony FRSI – podjęcia działań, które usuną bariery utrudniające rozwój społeczności lokalnych, umożliwią dostęp do nowatorskich technologii i rozwiązań. Innowacyjność projektu polega więc przede wszystkim na tym, że same biblioteki we współpracy z władzami samorządowymi i przedstawicielami lokalnego społeczeństwa określają zakres usług, technologii czy rozwiązań, których szczególnie brakuje miejscowemu społeczeństwu. Biblioteka staje się miejscem ich realizacji, zaś FRSI pomaga je zrealizować, bez narzucania gotowych rozwiązań.

Dzięki Strefom Innowacji mieszkańcy: zyskają przestrzeń do działania, w której będą generować i realizować nowe pomysły; będą mogli korzystać z różnych narzędzi technologicznych, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów ważnych dla rozwoju ich społeczności; będą mieli dostęp do pomysłów realizowanych w innych miejscach w Polsce, a także w innych krajach; poczują się bardziej związani ze swoją miejscowością – postrzeganą zarówno przez nich, jak i otoczenie jako inspirujące miejsce, w którym rodzą się nowe, ciekawe pomysły; będą członkami społeczności, która szybciej się rozwija - ponieważ współpraca i wzajemne zaufanie powodują wzrost kapitału społecznego.

Biblioteki, w których działają Strefy Innowacji, będą już nie tylko centrum życia kulturalnego, ale przestrzenią, gdzie stawia się ważne pytania dla przyszłości miejscowości i jej mieszkańców i wspólnie poszukuje na nie najlepszych odpowiedzi.

Więcej o projekcie na stronie www Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz w zakładce Strefa Innowacji na naszej stronie www.

 

Tablety w twojej bibliotece

Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyposaży w tysiąc tabletów biblioteki, które zostaną wyłonione w konkursie. Dodatkowo FRSI udostępni bibliotekom pakiet edukacyjny: aplikacje wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie. Wielicka biblioteka otrzymała 6 tabletów.

Więcej informacji o projekcie na stronie PRB

 

Lerni

Biblioteka oferuje dostęp do kursów dzięki udziałowi w projekcie „Kurs na języki obce”. Jest to nowy program firmy Funmedia realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki niemu biblioteki publiczne z całej Polski mogą oferować naukę języków obcych.


Wielickie Dyktando

Projekt autorski wielickiej biblioteki realizowany od 2011, jest skierowany do mieszkańców powiatu wielickiego i ma na celu nie tylko szerzenie kultury i edukacji, ale również rozwijanie zainteresowania językiem, jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. Organizator imprezy, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, swoimi działaniami chce nie tylko zachęcić mieszkańców małej Ojczyzny do pracy nad poprawnością ojczystej mowy, ale przede wszystkim promować czytelnictwo wśród mieszkańców powiatu. Do tej pory odbyły się już 3 edycje Wielickiego Dyktanda.
Każdego roku nad przebiegiem dyktanda i oceną czuwa jury składające się z wybitnych przedstawicieli naukowego świata Krakowa, a o profesjonalny odczyt tekstu dbają aktorzy. Dotychczas byli to Grzegorz Mielczarek, Jacek Romanowski oraz Artur Dziurman.

Teksty konkursowe: 1. Wielickie Dyktando | 2. Wielickie Dyktando | 3. Wielickie Dyktando | 4. Wielickie Dyktando | 5. Wielickie Dyktando | 6. Wielickie Dyktando

Więcej informacji i relacje na stronie www projektu