2018-10-22     Halki, Filipa, Przybysława     "Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście bowiem narodziło się jako jedno z bliźniat " - George Gordon Byron    


Damska torebka | Dyskusyjny Klub Książki | Filmowe poddasze |Tablety w twojej bibliotece |Triatlon kulturalny| Wielickie Dyktando |Wymień się!| Projekty zakończone

Jesteśmy partnerami w: Kierunek Kariera (WUP w Krakowie)

 

 

"Damska torebka"

Projekt dla kobiet i o kobietach, pojemny, różnorodny i zawsze przydatny – tak, jak damska torebka. Pod hasłem „Damska torebka” odbywać się będą spotkania, wydarzenia oraz akcje organizowane przez wielic bibliotekę, których głównym adresatem są kobiety. Mogą one dotyczyć zarówno literatury, jak i samorozwoju, poradnictwa czy też hobby. Jak sama nazwa jednak sugeruje – każda z uczestniczek może znaleźć tam coś dla siebie, ale i dla swoich najbliższych, coś potrzebnego „na później” lub akurat w tym momencie życia.
Grafika: designed by freepik.com.

Więcej informacji i zapowiedzi kolejnych spotkań na stronie www projektu.

 

 Wymień się! książkami w Wieliczce

Akcja Wymień się! umożliwia czytelnikom wielickiej biblioteki oraz mieszkańcom Wieliczki odświeżenie swojego domowego księgozbioru. Stoiska akcji Wymień się! pojawiają się przy okazji dużych i mnijeszych imprez organizowanych przez różne instytucje kultury i samorządu w Wieliczce.
Dotychczasowe edycje akcji odbyły się przy okazji następujących imprez i wydarzeń: 2014: Wielickie Dyktando, Dni Świętej Kingi, Narodowe Czytanie, Tydzień Edukacji Globalnej, Barbórka, Świąteczny Kiermasz Misz-Masz; 2015: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, Wielickie Dyktando, Noc Bibliotek, na trasie programu Twoje Miasto, Narodowe Czytanie, II Piknik Wielickich Rodzin 3+, 70-lecie biblioteki (16-17.10.2015), 14-19 grudnia 2015. W 2016 roku wymiany książek odbyły się już: 29-30 stycznia, 26-27 lutego, 18-19 marca, 29-30 kwietnia, 21 maja (6. Wielickie Dyktando), 4 czerwca, 20-25 czerwca, 3 września (Narodowe Czytanie), 5-10 września oraz cyklicznie do końca roku. W 2017 roku: 23-28 stycznia, 20-25 lutego, 20-25 marca, 24-29 kwietnia, 20 maja, 22-27 maja, 19-24 czerwca, 24-28 lipca, 21-25 sierpnia, 25-30 września, 20-25 listopada, 27-30 grudnia.

O kolejnych edycjach informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej, profilu społecznościowym naszej biblioteki na FB oraz za pomocą plakatów.

Najbliższa wymianka 23-28 kwietnia 2018, 19 maja 2018 (Kampus Wielicki), 21-26 maja 2018


Regulamin

 

 Kierunek Kariera

Kierunek Kariera loga partnerówNawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Najbliższy dyżur w wielickiej bibliotece: 12 grudnia 2017, godz. 14:00-19:00 (obowiązują zapisy w WUP: 12 424 07 38) - DYŻUR ODWOŁANY

Więcej informacji i aktualne dyżury doradców z województwa na bibliotecznej stronie www projektu.

 

Triatlon kulturalny z polonistyką i historią UJ

Celem projektu jest upowszechnianie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą humanistyką i historią, a  także rozwój intelektualny osobowości młodzieży i poszerzanie horyzontów młodych ludzi.

W ramach projektu w 5 gimnazjach w gminie Wieliczka w roku szkolnym 2017/2018  zostaną przeprowadzone po 3 zajęcia warsztatowe dotyczące języka polskiego, historii Polski oraz historii kultury lub historii sztuki. Poprowadzą je pracownicy naukowi oraz doktoranci Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu na jesieni 2017 r. między Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem, Dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce Katarzyną Sowa - Lewandowską, Dziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Renatą Przybylską oraz  Dziekanem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Janem Święchem. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Polonistyki jest dr hab. Kazimierz Sikora, a ramienia Wydziału Historycznego dr Grzegorz Chomicki.

Harmonogram projektu:
Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
Gimnazjum w Dobranowicach 1 | 2 | 3
Gimnazjum w Golkowicach 1 | 2 | 3
Gimnazjum w Wieliczce
8 maja 2018: wykład dla wszystkich uczestników projektu (sala Magistratu), uroczyste zakończenie

Koordynacja projektu z ramienia wielickiej biblioteki:
Anna Kaczor, tel.:  12 278 30 75


 

Dyskusyjny Klub Książki

DKK działa przy wielickiej bibliotece od 2011 r. Jest to program Instytutu Książki -  powołanego przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Dyskusyjny Klub Książki jest formą aktywizowania dorosłych organizowaną przez instytucje kultury, zwłaszcza biblioteki. Członkowie klubu spotykają się w ustalonym czasie, w określonym miejscu i rozmawiają na temat konkretnej książki. Książka, o której będzie się dyskutować jest wybierana na spotkaniach przez członków klubu z ustalonej listy publikacji. Zadaniem osoby prowadzącej spotkania jest przygotowanie tła do dyskusji – różnych recenzji danego tytułu, pytań i problemów dotyczących wątków, postaci oraz refleksji związanych z książką.

Informacji o klubie udziela Dział Literatury Pięknej (dzialliteraturypieknej@biblioteka.wieliczka.eu). Relacje z przebiegu spotkań można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Dyskusyjny Klub Książki

 

 

Tablety w twojej bibliotece

Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyposażyła w drodze konkursu w tablety 233 bibliotek, w tym bibliotekę wielicką, po to aby mieszkańcy mogli uczyć się, tworzyć multimedialne treści i dzielić nimi z innymi. Wielicka biblioteka otrzymała 6 tabletów.

 

Lerni

Biblioteka oferuje dostęp do kursów dzięki udziałowi w projekcie „Kurs na języki obce”. Jest to nowy program firmy Funmedia realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki niemu biblioteki publiczne z całej Polski mogą oferować naukę języków obcych. Szczególowe informacje w zakładce Kursy e-learningowe


Wielickie Dyktando

Projekt autorski wielickiej biblioteki realizowany od 2011, jest skierowany do mieszkańców powiatu wielickiego i ma na celu nie tylko szerzenie kultury i edukacji, ale również rozwijanie zainteresowania językiem, jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. Organizator imprezy, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, swoimi działaniami chce nie tylko zachęcić mieszkańców małej Ojczyzny do pracy nad poprawnością ojczystej mowy, ale przede wszystkim promować czytelnictwo wśród mieszkańców powiatu.
Każdego roku nad przebiegiem dyktanda i oceną czuwa jury składające się z wybitnych przedstawicieli naukowego świata Krakowa, a o profesjonalny odczyt tekstu dbają aktorzy. Dotychczas byli to m.in. Grzegorz Mielczarek, Jacek Romanowski oraz Artur Dziurman.

Więcej informacji i relacje na stronie www projektu