2018-06-22     Pauliny, Sabiny, Tomasza     "Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia". Johannes Keppler    


Lekcja biblioteczna

25 maja (poniedziałek) bibliotekę w Zabawie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół im. A. Kosiby w Wieliczce. Celem wizyty była zapoznawcza lekcja biblioteczna. Uczniowie przybyli do biblioteki z nauczycielką, była to ich pierwsza wizyta w naszej placówce.

Zajęcia miały na celu poznanie organizacji i pracy biblioteki. Uczniowie zapoznali się z zasadami zapisu do biblioteki, księgozbiorem, katalogiem, regulaminem oraz z zasadami wypożyczania książek. Lekcja biblioteczna bardzo zaciekawiła uczestników, którzy zapowiedzieli kolejne wizyty. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli bibliotekarkę własnoręcznie wykonane podziękowanie, udekorowane pięknym papierowym bukietem kwiatów.

Lekcje biblioteczne są jedną z form pracy z czytelnikiem, jakie realizuje nasza biblioteka. Oferujemy zainteresowanym szkołom i przedszkolom realizację nieodpłatnych zajęć bibliotecznych. Tematyka i forma zajęć może być różnorodna, realizowana w oparciu o księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy uczestników zajęć. Wycieczka edukacyjna do biblioteki stanowić może atrakcyjną formę zajęć w ramach ścieżki czytelniczej realizowanej w szkole. Zetknięcie się uczniów z biblioteką uczy samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Zachęcamy do współpracy z naszą placówką, gdyż lekcje biblioteczne mogą stać się źródłem niezbędnej wiedzy.
Nauczyciele pragnący zorganizować lekcję biblioteczną proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie tematyki i terminu poprzez kontakt telefoniczny (012 288-23-22) z bibliotekarką Iwoną Tynor.