2020-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

Otwarcie filii biblioteki w Koźmicach Wielkich w nowej odsłonie.

Dzięki projektowi „Modernizacja pomieszczeń filii bibliotecznej w Koźmicach Wielkich” zrealizowanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2018/2019 nasza filia biblioteczna w Koźmicach Wielkich, przeszła gruntowną metamorfozę i dziś wspólnie z mieszkańcami i czytelnikami mogliśmy podziwiać efekty wspólnej pracy.

W ramach Budżetu Obywatelskiego każdy mieszkaniec może zgłosić swój projekt, który następnie jest poddany głosowaniu przez społeczność. Dziś pragniemy podziękować Pani Zofii Grochal, za napisanie projektu i zgłoszenie go do zadań Budżetu Obywatelskiego, a także całej społeczności Koźmic i okolicznych sołectw, za wsparcie projektu i oddanie swoich głosów. Dzisiejszą uroczystość uświetniły występy przedszkolaków oraz
grupa teatralnej BUTT z SP w Koźmicach Wielkich pod kierownictwem Pani Katarzyny Kaczor i Renata Fajfer Z dużą dozą humoru, dystansu do dorosłych i siebie samych zaprezentowali przedstawienie pt." Halo tu książka". Gratulujemy pomysłowości i odwagi. Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami przedpołudnie.

W tym roku biblioteka w Koźmicach obchodzi jubileusz 70-lecia powstania. Swą działalność rozpoczęła w 1949 roku. Dzisiejsza filia biblioteczna to dawna Gromadzka Biblioteka w Koźmicach Wielkich, która została otwarta 16 stycznia1949 r. Wtedy to Zarząd Gminy zakupił kilkadziesiąt książek, które początkowo umieszczono w siedzibie Zarządu (tzw. Stara poczta). Jednak działalność biblioteczna w Koźmicach Wielkich została zapoczątkowana wcześniej, gdy Zarząd Gminy zakupił książki i przekazał je do szkoły, by jeden z nauczycieli zajął się ich wypożyczaniem. Zadania tego podjęła się nauczycielka Anna Surówka, prowadząc bibliotekę bezinteresownie w ramach prac społecznych. Biblioteka mieściła się w jednej z sal szkoły podstawowej. Gminna Publiczna Biblioteka obejmowała swym zasięgiem teren dawnej gminy zbiorowej w Koźmicach Wielkich czyli 13 wsi. Za swą pracę w 1953 r. pani Anna Surówka została uhonorowana przez Wojewódzką Radę Czytelnictwa i Książki w Krakowie dyplomem uznania za pracę nad upowszechnianiem czytelnictwa. Podczas reorganizacji administracji terenowej i rad narodowych w 1957 roku biblioteka staje się Biblioteką Gromadzką, a w 1973 roku w wyniku kolejnej zmiany administracyjnej otrzymuje nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźmicach Wielkich, a w 1976 r. otrzymuje nazwę Filii Bibliotecznej w Koźmicach Wielkich i przyłączona zostaje do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wieliczka wchodząc w ten sposób w skład sieci bibliotek publicznych gminy Wieliczka. Anna Surówka prowadziła bibliotekę do 1959 r., po niej na 2 lata placówkę obejmuje pan Jan Kaczor, pracownik Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej a od 1961 r. pieczę nad biblioteką obejmuje Stefania Górka (Półtorak). Biblioteka przez lata była i jest ośrodkiem kulturalnym i miejscem spotkań mieszkańców. Początkowo gromadzili się w niej starsi, jednak z biegiem czasu zaczęła także dołączać młodzież. Organizowano różnego rodzaju dyskusje nad książką, wystawy oraz wieczory literackie. W 1963 r. powstaje przy bibliotece Koło Przyjaciół Biblioteki. Na przestrzeni 50 lat nie obeszło się bez licznych przeprowadzek – biblioteka lokowana była w budynkach prywatnych, pomieszczeniach Domu Kultury a obecnie mieści się w podpiwniczeniach Domu Ludowego (pomieszczeniach po dawnym sklepie GS). 1stycznia 2008 r., po 46 latach pracy bibliotece poświęconych czytelnikom i szerzeniu zamiłowania do książek pani Stefania Półtorak odchodzi na emeryturę. Pieczę nad koźmicką książnicą obejmuje Paulina Wandas a od stycznia 2009 r. filie prowadzi Dorota Grochal. Kontynuuje ona tradycje czytelnicze swoich poprzedniczek. Organizuje zabawy i quizy dla najmłodszych, imprezy okolicznościowe i spotkania autorskie. Biblioteka ściśle współpracuje z przedszkolem i szkołą podstawową.

Jaka jest współczesna filia? Do wypożyczenia udostępnionych jest 11000 książek. Staramy się, by co miesiąc były kupowane nowości zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Mamy ponad 900. aktywnie wypożyczających czytelników. Udostępniamy nie tylko książki ale również czasopisma i gry. Byliśmy pierwszą filią, która już w 2015r, weszła w elektroniczny system wypożyczania książek. W chwili obecnej w sieci działa 9 bibliotek.

Ściśle współpracujemy z przedszkolem samorządowym w Koźmicach Wielkich, a także z okolicznymi szkołami. Często odwiedzają nas uczniowie szkoły podstawowej w Koźmicach, a także z Gorzkowa, Byszyc, a nawet z Grajowa i Dobranowic. Ostatnim cyklem spotkań realizowanym w okolicznych szkołach były Barwy Niepodległości realizowane w ramach obchodów 100lecia odzyskania niepodległości. Razem z księdzem Proboszczem przeprowadziliśmy Konkursy wiedzy o Janie Pawle II i Św. Faustynie Kowalskiej. Celem konkursów było propagowanie wiedzy o świętych wśród dzieci i młodzieży. Wraz z Andrzejem Janowskim przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o Koźmicach Wielkich, przeprowadzony podczas Dni Koźmic.

Biblioteka czynnie włącza się w imprezy lokalne. Wzięliśmy udział w kilku edycjach Dni Koźmic, a wraz z Jerzym Cholewą uczestniczyliśmy w 55. Zlocie PTTK „Rowerem po złoty liść”, którego finał miał miejsce w Koźmicach.
Bierzemy również udział w ogólnopolskich inicjatywach propagujących zajęcia komputerowe. Współpracowaliśmy z Orange Polska realizując Projekt Orange dla Bibliotek. Był to cykl zajęć informatycznych dla szkol podstawowych obejmujący naukę podstawowej obsługi komputerów, tabletów i zaznajomienia dzieci z nowościami technologicznymi. Obszerny blok poświęcony był cyberprzestępczości, by uczulać dzieci i młodzież na ten problem w sieci. Dla dorosłych były prowadzone 2 edycje kursów komputerowych, zrealizowane w ramach współpracy z UPC Polska – „Akademia e-seniora”.Co roku odbywają się spotkania autorskie z twórcami literatury dla dzieci i dorosłych, blogerami, podróżnikami. Odwiedzili nas m.in. Andrzej Pasławski, Ewa Stadtmuller, Agnieszka Frączek, Renata Piątkowska. Rocznie w zajęciach bierze udział ok 2000 osób.

Nasza filia biblioteczna nie byłaby taka jak teraz, gdyby nie wsparcie władz Miasta i Gminy Wieliczka oraz społeczności lokalnej, którym chcielibyśmy dziś gorąco podziękować. Dziękujemy Panu Arturowi Koziołowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka, za udzielenie wsparcia finansowego remontu nowego lokalu filii bibliotecznej w Koźmicach Wielkich.Pragniemy również podziękować Panu Konradowi Cebuli, Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych za pieczę nad remontem oraz Panu Dariuszowi Mitanowi i Kazimierzowi Windakowi za udostępnienie nam zaplecza do przechowania księgozbioru podczas remontu lokalu.

Mamy nadzieję, że dzięki modernizacji pomieszczeń bibliotecznych uda się nam utrzymać nowoczesny trend naszej biblioteki. Zapraszamy wszystkie dzieci do odnowionego kącika dziecięcego, z mnóstwem nowości i gier planszowych, niebawem odbędą się tutaj także lekcje z robotami, liczne spotkania i warsztaty. O szczegóły pytajcie Panią Dorotkę, zaglądajcie też na naszą stronę www.biblioteka.wieliczka.eu do zakładki Aktualności/Koźmice Wielkie.

Wierzymy, że każdy czytelnik bez względu na wiek odnajdzie interesujące i ciekawe zajęcia i aktywności, a nowoczesny wystrój i większe odstępy między regałami w części głównej biblioteki, umożliwią czytelnikom swobodne poruszanie się po wypożyczalni.

Do zobaczenia!

Fot. Tadeusz Warczak.


Autor: K S-L