2018-06-22     Pauliny, Sabiny, Tomasza     "Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia". Johannes Keppler    


„Wiosenne Kwiaty” - konkurs plastyczny

Dział dla dzieci i Młodzieży wielickiej biblioteki ogłasza konkurs plastyczny „Wiosenne Kwiaty”. Adresowany jest on do dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej z terenu powiatu wielickiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


Celem konkursu jest zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości.
Prosimy o wykonanie przestrzennych papierowych, bibułkowych lub z innego tworzywa kwiatów lub rysunków, malowanek, wydzieranek przedstawiających wiosenne kwiaty.


Regulamin:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz klas I – III szkoły podstawowej.

2.
Należy wykonać rysunek, wydzierankę, wyklejankę papierowy kwiat, bukiet wiosenny lub kompozycję kwiatową dowolną techniką plastyczną.
3. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon, szkoła, przedszkole.
4. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę.
5

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
- przedszkola i zerówki
- uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

6. Prace należy składać w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce lub jej filiach bibliotecznych do dnia 15 maja 2010 r.
7. Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, www.biblioteka.wieliczka.eu, zaś nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
8. Najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.
9. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Dziale dla Dzieci i Młodzieży wielickiej biblioteki.
10. Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Żwirki i Wigury 2, tel. 012/ 278-15-65, 012/ 278-30-75.
biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu