2020-10-26     Ewarysta, Lucyny, Lutosławy     "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia" - Georges Bernanos    

Nowości Wydawnicze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce kolejny rok bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ma za zadanie wzmocnić aktywność czytelniczą poprzez wzrost liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrost liczby czytelników bibliotek publicznych. Środki finansowe z Programu wspierają również samorządy w finansowaniu zakupu nowości do bibliotek. Dzięki temu wsparciu wielicka biblioteka i jej 8 filii bibliotecznych zakupi książki.

Autor: JCH