2020-08-09     Klary, Romana, Rozyny     "Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem" - Aldona Różanek    

MBM w Wieliczce w projekcie: “Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”

Miło nam poinformować, że nasza Biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie  „Biblioteka online – program szkoleniowy”, realizowanym przez FRSI ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

 W projekcie weźmie udział 36 bibliotek, które dzięki temu rozszerzą ofertę swoich działań online dla różnych grup mieszkańców. Do projektu zgłosiły się aż 94 biblioteki! Komisja oceniła wnioski przyznając punkty (w skali od 0 do 60) biorąc pod uwagę cztery kryteria wymienione w regulaminie naboru, czyli:    

- dotychczasowe doświadczenia biblioteki w organizowaniu wydarzeń online, np. spotkań czy warsztatów w formie zdalnej,
- plany lub wstępne pomysły dotyczące możliwych działań biblioteki realizowanych zdalnie,
- zasoby, jakimi dysponuje biblioteka i jej partnerzy, by prowadzić działania online (np. sprzęt, przestrzeń, posiadane oprogramowanie itp.),
- opis grupy mieszkańców, do której biblioteka chce skierować działania online z uzasadnieniem wyboru tej grupy.
 
Celem projektu jest:
-stworzenie w bibliotekach oferty online dla mieszkańców, które choć w części pozwolą na utrzymanie relacji z innymi ludźmi, rozwój osobisty, uczestnictwo w działaniach kulturalnych,
- wyposażenie bibliotekarek i bibliotekarzy w kompetencje niezbędne do prowadzenia działań online przez bibliotekę, zarówno jeśli chodzi o współpracę w zespole biblioteki, jak i kontakty z mieszkańcami oraz ofertę zdalną dla nich.
 
Nasz wniosek został oceniony bardzo wysoko! W ramach projektu „Biblioteka online – program szkoleniowy” z pomocą doświadczonych trenerów (bibliotekarzy-praktyków) pracownicy naszej biblioteki opracują nową ofertę edukacyjną i twórcze działania online dla różnych grup mieszkańców.
Autor: KSL