2020-06-01     Gracji, Jakuba, Konrada     "Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszym jest prawdziwy przyjaciel". św. Jan Chryzostom    

Od 18 maja 2020 r. nowe zasady bezpieczeństwa w naszej bibliotece

Naszym priorytetem jest przede wszystkim zdrowie nas wszystkich. Zapewniamy wszystkich naszych Czytelników, iż kierując się nowymi zasadami funkcjonowania bibliotek  zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz zaleceniami Biblioteki Narodowej, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy,  aby korzystanie z naszych zbiorów było bezpieczne. 

Informujemy, że dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zabezpieczyliśmy wszystkie stanowiska obsługi poprzez zamontowanie specjalnych przesłon ochronnych, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni z wdrożonych procedur zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, a także wyposażeni w środki ochrony osobistej. Dodatkowo, przed ponownym wznowieniem działalności została wykonana dezynfekcja całego budynku Wielickiej Mediateki oraz pomieszczeń bibliotecznych w naszych filiach. 

 
Przedstawiamy Państwu obowiązujące wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie epidemii COVID-19
1. Na terenie pomieszczeń Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce (w siedzibie głównej i w filiach) wprowadza się obowiązek zapewnienia ochrony ust i nosa dla pracowników i użytkowników biblioteki, za wyjątkiem dzieci do lat 4 oraz osób zwolnionych z tego nakazu. Każdy pracownik ma obowiązek pouczenia użytkownika, który nie stosuje się do niniejszej zasady i możliwość odmówienia jego obsługi. 
2. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej 2-metrowej odległości miedzy czytelnikami.
3. Czytelnicy po wejściu do biblioteki powinni zdezynfekować ręce i korzystać z rękawic ochronnych.
4. Należy ograniczyć czas wizyty w bibliotece do niezbędnego minimum.
5. Zaległe opłaty, w miarę możliwości regulujemy przy pomocy płatności elektronicznych.
6. W budynku Mediateki zaostrzony zostaje system utrzymania czystości i dezynfekcji. Bieżącą dezynfekcją zostaną objęte oprócz stanowisk obsługi także biura, toalety, windy, pomieszczenia socjalne, klamki, poręcze, a  w miarę potrzeby i możliwości – inne często dotykane powierzchnie. W miarę możliwości wynikających z warunków atmosferycznych pomieszczenia biblioteki będą jak najczęściej wietrzone.