2020-07-07     Estery, Kiry, Rudolfa        

Otwarcie systemu

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce działa już zintegrowany system informatyczny zapewniający kompleksową obsługę biblioteki i czytelnika. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie systemu, którego dokonał Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisując symboliczną kartę biblioteczną.

Na wczorajsze spotkanie do biblioteki przybyli zaproszeni goście a wśród nich Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej Anna Wiśniewska, ks. Prałat Zbigniew Gerle, sekretarz powiatu wielickiego Michał Roehlich, sekretarz miasta i gminy Wieliczka Adam Panuś, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy bibliotek województwa małopolskiego, dyrektorzy bibliotek powiatowych, poprzedni dyrektorzy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, środowisko bibliotekarzy, przedstawiciele kultury, edukacji i prasy oraz wierni czytelnicy.

Uroczyste otwarcie systemu przez Burmistrza Artura Kozioła poprzedzone zostało krótkimi prezentacjami na temat działania systemu. Kierownik Działu instrukcyjno-metodycznego Małgorzata Ślusarek opowiedziała o historii i początkach komputeryzacji wielickiej biblioteki. Zalety systemu i rozwiązania wspomagające pracę bibliotekarza zaprezentowała kierownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów Jadwiga Chudoba, zaś Magdalena Magryta, młodszy bibliotekarz w Dziale gromadzenia i opracowania zbiorów, przybliżyła zebranym moduł OPAC www, skierowany do czytelników. Na koniec zaprezentowano nieco inny system – bajeczny katalog dziecięcy Molik przeznaczony dla najmłodszych czytelników, który zostanie oddany już w przyszłym roku.
Następnie głos zabrali: Burmistrz Wieliczki, Starosta wielicki oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Wszyscy podkreślali zalety i innowacyjność wdrażanego systemu. Na zakończenie uroczystości burmistrz Wieliczki złożył podpis na specjalnej karcie bibliotecznej tym samym symbolicznie otwierając nowy system. Od Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej burmistrz otrzymał również oryginalną kartę biblioteczną.
Uroczystości towarzyszyła wystawa „Biblioteka wczoraj i dziś” ilustrująca historię i działalność wielickiej biblioteki

Zintegrowany system biblioteczny działa w wielickiej bibliotece od kilku miesięcy i jest stale dostosowywany do potrzeb i charakteru wielickiej książnicy. Dla czytelników dostępny jest od grudnia 2009 roku. System bardzo ułatwia pracę bibliotekarzom, ale przede wszystkim usprawnia obsługę czytelnika i co ważne daje mu bezpośredni dostęp do informacji poprzez stronę www.
Od grudnia czytelnicy mają już do dyspozycji katalog internetowy, za pomocą którego mogą w prosty i spójny sposób skutecznie wyszukać dokładnie takie zbiory biblioteczne, jakich potrzebują (szybkie dotarcie do tytułu i opisu książki), sprawdzić jej dostępność oraz uzyskać informację o lokalizacji pozycji (do korzystania na miejscu, w czytelni, w dyspozycji biblioteki). Dzięki katalogowi może również sprawdzić czy pozycja jest dostępna na półkach biblioteki czy nie i kiedy zostanie zwrócona.

Poprzez katalog internetowy czytelnik ma również łatwy dostęp do swojego konta (po wcześniejszym zapisaniu się i otrzymaniu karty bibliotecznej), za pomocą którego może sprawdzić stan swoich aktualnych oraz wszystkich wypożyczeń, a w przyszłości zamówić i zarezerwować interesujący go dokument. Ponadto system dostarczy użytkownikowi informacje o ewentualnych zaległościach i karach oraz poinformuje go o terminach zwrotu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań czytelnik uzyska też możliwość tworzenia swoich własnych kolekcji wyszukiwawczych na interesujące go zagadnienia (system wyszuka dla niego listę pozycji dostępnych w zbiorach biblioteki dotyczących interesującego go tematu). W systemie znajdą się również elementy multimedialne (min. skany okładek książek), co sprawi, że użytkownik katalogu internetowego otrzyma przyjazny w formie i treści opis bibliograficzny.

System pozwoli również na dokładniejszą obsługę czytelnika – szybko zostanie on zidentyfikowany po numerze karty bibliotecznej. Bibliotekarz będzie mógł łatwo sprawdzić konto, stan wypożyczeń, prolongować książkę czy zaglądnąć do historii wypożyczeń. Szybko też będzie w stanie dać odpowiedź czy dana pozycja jest wypożyczona i kiedy powinna wrócić.

Nowy system pozwala na zinformatyzowanie wszystkich procesów bibliotecznych począwszy od zakupu zbiorów przez ich opracowanie, udostępnianie, ubytkowanie, kończąc na zestawieniach i wszelkich statystykach.
Dzięki zastosowaniu nowego systemu bibliotekarz otrzyma narzędzie informatyczne, które pozwoli mu na efektywne zarządzanie wieloma aspektami pracy w bibliotece i zautomatyzuje większość wykonywanych czynności. Pozwoli min. na sporządzanie różnorodnych zestawień, statystyk, wydruk inwentarzy i kart katalogowych, a przede wszystkim na nowoczesne, komputerowe opracowanie całego księgozbioru (program umożliwia pobieranie opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgodnie z ISO 2709, co sprawia, że proces budowania katalogu staje się nie tylko szybki, ale przede wszystkim zgodny z normami).

Zapraszamy wszystkich Państwa do biblioteki i do korzystania z katalogu on line dostępnego na naszej stronie.