2020-10-01     Heloizy, Igora, Remigiusza     "Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym podaniem" - Owidiusz    

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską o Irenie Sendlerowej


9 marca wielicka biblioteka gościła pisarkę Renatę Piątkowską, której towarzyszyła lektorka Elżbieta Kożurno. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas siódmych i ósmych wielickich szkół podstawowych.

Pani Renata Piątkowska za misję swoją i wszystkich dorosłych uznała przekazanie historii Ireny Sendlerowej młodemu pokoleniu. W swojej książce dla dzieci i młodzieży "Wszystkie moje mamy" przedstawiła postać „siostry Jadwigi” (pseudonim Sendlerowej), która uratowała od zagłady 2500 dzieci, wyprowadzając je z warszawskiego getta i umieszczając je w przybranych rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Prawie wszystkie dzieci przetrwały wojnę. Za swój trud została nagrodzona izraelskim medalem „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, przyznanym przez Instytut Yad Vashem w Izraelu. Jej przesłaniem było stwierdzenie: "Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest dobro” Renata Piątkowska podkreśliła, że na całym świecie wiedza o Irenie Sendlerowej jest dużo bardziej powszechna niż w Polsce. Na koniec spotkania Elżbieta Kożurno opowiedziała o popularyzacji osoby Ireny Sendlerowej poprzez powstające w wielu miastach Polski i poza jej granicami murale - malowidła wykonywane na ścianach budynków. Nie zabrakło również autografów, które autorka składała na zakupionych przez młodzież książkach swojego autorstwa. Uczestnicy spotkania uznali je za przejmująca lekcję historii o wojnie, holokauście i niezwykłej postaci Ireny Sendlerowej.

Książka "Wszystkie moje mamy" zdobyła I nagrodę w konkursie "Przecinek i kropka". Za całokształt twórczości pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz, a marcu 2016 r. dołączyła do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu. W 2018r. została odznaczona Medalami za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

 

 

Autor: MP