2020-10-01     Heloizy, Igora, Remigiusza     "Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym podaniem" - Owidiusz    

Bal Królewski A.D. 2020

Dnia 08.02.2020 w Centrum „Solne Miasto” kolejny już raz odbył się Bal Królewski zorganizowany przez Burmistrza Wieliczki, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce, Centrum „Solne Miasto” oraz Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce. 

W balu wzięło udział niemal 400 osób. Tłumnie przybyłych gości powitali profesjonalnym pokazem tańców towarzyskich tancerze z Małopolskiego Centrum Tańca, pod skrzydłami Łukasza Woźniaka. Toastem, wygłoszonym przez Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, oficjalnie rozpoczęto zabawę. Jak co roku, Zespół Regionalny „Mietniowiacy”, pod kierownictwem Marii Idzi, zaprosił wszystkich do wspólnego poloneza. W dalszej części wieczoru uczestników balu do tańca porwał zespół „Capri”.

Jeszcze raz dziękujemy za udział!

FOTORELACJA

Autor: EF