2021-03-07     Flicyty, Kajetana, Pauli     "Szukać prawdy kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka." Moses Mendelssohn    

Wymień się! książkami w bibliotece

Kolejny tydzień wymianki w bibliotece w dniach 22 - 26 luty w godzinach otwarcia. Można wymienić do 10 książek wydanych po 2010 roku. Zapraszamy!