2020-04-01     Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta     "Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka". Moses Mendelssohn    


Wymień się! książkami w bibliotece

Kolejny tydzień wymianki w bibliotece w dniach 24 - 29 lutego w godzinach otwarcia. Można wymienić do 10 książek wydanych po 2000 roku. Zapraszamy!