2019-10-22     Halki, Filipa, Przybysława     "Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście bowiem narodziło się jako jedno z bliźniat " - George Gordon Byron    


Wakacyjny Klub Seniora na wycieczce w Nowej Hucie.

Cysterski zespół klasztorny we wschodniej części Krakowa w dzielnicy Nowa Huta to jeden z ważniejszych obiektów sakralnych w Krakowie. Trzydziestu uczestników Wakacyjnego Klubu Seniora miało okazję zwiedzić to niezwykłe miejsce wraz z ulubionym przewodnikiem Wojciechem Zabielskim.

W trakcie wycieczki obejrzano Bazylikę Krzyża Świętego, dawny kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła, a także klasztorny ogród.

Położony jest na terenie dawnej wsi Mogiła kościół zbudowany jest z cegły z użyciem kamienia do szczegółów architektonicznych i celów dekoracyjnych, w stylu wczesnogotyckim, z zachowaniem licznych elementów stylu romańskiego. Należą tu: prezbiterium, transept, kaplice bliżne oraz nawy boczne. Beczkowe sklepienie nawy głównej zostało zbudowane po pożarze w roku 1780. Wnętrze kościoła zdobi polichromia. W glifach kilku okien przetrwały ślady fresków gotyckich. Prezbiterium, transept i pd. kaplice bliżne pokryte są polichromią z XVI w. wykonaną przez Stanisława Samostrzelnika. Ołtarz Główny znajdujący się w prezbiterium to późnogotycki poliptyk z 1514 r. W szafie środkowej poliptyku jest posąg Matki Bożej z dzieciątkiem, a na dwu parach skrzydeł rzeźbionych i malowanych - sceny z życia i męki Chrystusa oraz prorocy. W Kaplicy Krzyża Św. (oddzielonej od nawy głównej barokową kratą z roku 1650) znajduje się ołtarz późnobarokowy, a w nim łaskami słynący krucyfiks z poł. XIV w. i antepedium z roku 1842.