2020-07-07     Estery, Kiry, Rudolfa        

Projekt „Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce na os. Krzyszkowice na potrzeby filii bibliotecznej” zrealizowany!


W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2018/2019 filia na os. Krzyszkowice zyskała przyjazne wnętrze, nowoczesne regały i wyposażenie na miarę XXI wieku, w którym będą się wychowywać kolejne pokolenia czytelników.

Jest nam niezmiernie miło, że są ludzie, którzy doceniają pracę na rzecz szerzenia słowa drukowanego w lokalnej społeczności oraz nawyku czytania i obcowania z literaturą.

Szczególne podziękowania składamy raz jeszcze Pani Anecie Cekierze, za napisanie projektu i zgłoszenie go do zadań Budżetu Obywatelskiego, całej społeczności Krzyszkowic i Wieliczki, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 pod dyrekcją Pani Agnieszki Myślak oraz Pani Elżbiecie Sikorze, przewodniczącej Rady Osiedla, za wsparcie projektu i oddanie swoich głosów. 

Autor: MŚ