2019-09-17     Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher    


Filia biblioteczna na os. Krzyszkowice już otwarta!

To dzięki Waszej pomocy, drodzy Wieliczanie, udało się uzyskać odpowiednią ilość głosów i wyremontować bibliotekę z projektu Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na 2018/2019 rok. Już dziś możecie przyjść i zobaczyć jak bardzo zmieniła się biblioteka. Zabierzcie przyjaciół i znajomych, pochwalcie się odnowioną przestrzenią w swojej okolicy.
W ramach Budżetu Obywatelskiego każdy mieszkaniec może  zgłosić swój projekt, który następnie jest poddany głosowaniu przez społeczność. Dziś pragniemy podziękować Pani Anecie Cekierze, za napisanie projektu i zgłoszenie go do zadań Budżetu Obywatelskiego, a także całej społeczności Krzyszkowic i Wieliczki, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 pod dyrekcją Pani Agnieszki Myślak, za wsparcie projektu i oddanie swoich głosów.

Znajdująca się w budynku Domu Kultury (Domu Ludowego) filia biblioteczna nr 2 jest miejscem łączącym ludzi, informacje i idee, wzbogacającym życie mieszkańców i budującym lokalną społeczność. Biblioteka ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 4, a także z organizacjami pozarządowymi takimi jak Stowarzyszenie „Moje Krzyszkowice”. Lokal, w którym znajduje się biblioteka, wymagał gruntownego remontu, a także zakupu nowych mebli i regałów, które nie były wymieniany od 1956 roku czyli od początku istnienia biblioteki. Zmodernizowanie lokalu bibliotecznego oraz nowoczesne wyposażenie umożliwi stworzenie przyjaznych warunków nie tylko do gromadzenia i udostępniania zbiorów, ale także wspierania rozwoju społeczeństwa, zaspakajania potrzeb edukacyjnych oraz kulturalnych lokalnej społeczności. Ponad to zapewni profesjonalny poziom usług.


W filii bibliotecznej odbywają się spotkania cykliczne, z pośród których wymienić należy:

-  Poczytanki na dzień dobry – czyli cykliczne spotkania literacko-plastyczne z przedszkolakami,
- Zielony dzień w bibliotece – czyli wiosenne promowanie czytelnictwa w lokalnej społeczności,
- Dzień wolny z biblioteką – czyli zajęcia organizowane w ferie, wakacje oraz Dni Krzyszkowic
- Święta małe i duże – czyli spotkania i zajęcia z okazji świąt stałych, ruchomych i nietypowych,
-  Witaj biblioteko – czyli pierwsze spotkania w bibliotece
-  Zróbmy coś z niczego – czyli plastyczny misz – masz
- Zajęcia plastyczno – ruchowe przy współpracy z Stowarzyszeniem Moje Krzyszkowice.

Serdecznie zapraszamy do krzystania z naszych usług!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: KW