2019-09-17     Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher    


"Rozmowy przy wspólnym stole - nie ma dzieci są ludzie", spotkanie czwarte.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, na kolejne spotkanie w cyklu "Rozmowy przy wspólnym stole" zostali zaproszeni goście honorowi: przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1.

Dzieci oraz przedstawiciele wielickich instytucji: Powiatowej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Przedszkola Samorządowego nr 1, Żłobka Samorządowego nr 1, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce rozmawiali na temat praw dziecka w oparciu o wybrane cytaty Janusza Korczaka. 
"Nie ma dzieci -są ludzie" to najczęściej przytaczany cytat z Janusza Korczaka, wizjonera - pedagoga, którego metody pracy z dziećmi są do dziś inspiracją dla rodziców i wychowawców na całym świecie. Korczak organizował dziecięce samorządy, pracował w sierocińcach, walczył o prawa człowieka. A także pisał, swoje pisanie traktując równie poważnie jak pozostałe aktywności. Wiedział bowiem, że to właśnie literatura ma szczególną moc – nie tylko rozwija i tłumaczy świat, ale przede wszystkim kształtuje dziecięcą wrażliwość. Korczak dzieci zawsze traktował z należytą powagą.

Rozmowa pod hasłem "Nie ma dzieci- są ludzie", miała za zadanie zainspirowanie uczestników do refleksji na temat tego, czy my - dorośli - na co dzień respektujemy prawa małego człowieka i co na ten temat sądzą najmłodsi?

Celem bibliotecznego cyklu "Rozmów przy wspólnym stole" jest konstruktywny dialog, a także stworzenie przestrzeni do spotkań osób z różnych środowisk, w różnym wieku i o różnych poglądach, mieszkających w naszej gminie. Wierzymy mocno, że nasza biblioteka jest świetnym miejscem do dobrej rozmowy na każdy ważny temat.

Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatywa ta wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundacja dla Polski.

Dziękujemy wszystkim za udział.

 

Autor: K S-L