2019-05-21     Jana, Moniki, Wiktora     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

Rozmowy przy wspólnym stole - cyberprzemoc i jak jej przeciwdziałać?

6 marca o godzinie 18:00 w sali kinowej Wielickiej Mediateki odbyło się trzecie spotkanie w cyklu: "Rozmowy przy wspólnym stole", pod hasłem: CYBERPRZEMOC – JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ?

Rozmawialiśmy o tym, jak poprawić bezpieczeństwo i ochronić dzieci, a także siebie przez przemocą i dyskryminacją zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w mediach społecznościowych. Rozmowa okazała się być tylko punktem odniesienia do głębszej refleksji,kolejnych rozmów i zajęć na temat przemocy w sieci np. konieczności uzyskania świadomej zgody na aktywność seksualną (consent), prawa do prywatności, zakazu rozpowszechniania materiałów foto i wideo bez zgody osób nagranych, mowy nienawiści, cyberbullingu i slutshamingu Wydarzenie organizowane było w ramach Tygodnia Zgody pod hasłem „Alfabet Zgody”, we współpracy ze współpracy z Lidią Prokopowicz, uczestniczką projektu „Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych - młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości (Critical thinking skills and media literacy - young leaders for safety and justice)”. Organizatorami projektu są fundacja Autonomia i Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie i wsparciu Fundacji Batorego." Założeniem rozmowy nie było poszukiwanie jednego rozwiązania, czy wskazanie najlepszego sposobu na cyberprzemoc, ale wypracowanie i przetestowanie w bibliotece modelu dobrej rozmowy. Chcemy, żeby wspólne rozmowy stały się szansą na spotkanie osób z różnych środowisk, w różnym wieku i o różnych poglądach, mieszkających w naszej miejscowości. Wierzymy mocno, że nasza biblioteka jest świetnym miejscem do dobrego dialogu na każdy ważny temat. Pomysłodawcą projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Inicjatywa ta wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundacja dla Polski. Dziękujemy wszystkim za udział. Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest na maj 2019 r. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.biblioteka.wieliczka.eu.

 

Fot. FOTO Rogalska.


Autor: K S-L