2020-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

O Malarstwie Jana Matejki w Klubie Aktywnego Seniora

17 grudnia wieliccy seniorzy mieli okazje wysłuchać prelekcji Wojciecha Zabielskiego na temat malarstwa Jana Matejki

Matejko - kontrowersyjna historia pędzlem malowana”, to temat kolejnej prelekcji, którą zaprezentował Wojciech Zabielski.
Jan Matejko, polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof. Był autorem ponad trzystu obrazów olejnych oraz kilkuset rysunków i szkiców. Nazwany malarzem dziejów narodu polskiego. Podczas wykładu prowadzący omówił kilka jego najwybitniejszych dział.  Charakteryzują się one wielkim realizmem, precyzja szczegółów i dynamizmem. Ale też niejednokrotnie artysta na swoich obrazach prezentował osoby, miejsca i rzeczy, które w rzeczywistości nie powinny tam się znajdować, nie miały miejsca i odbiegają od faktów historycznych. Na te ciekawostki zwracał uwagę pan Wojciech prezentując takie obrazy jak: Stańczyk udający ból zęba; Kazanie Skargi; Rejtan - upadek Polki; Hołd pruski; Wernyhora; Kościuszko pod Racławicami, Śluby Jana Kazimierza i Bitwa pod Grunwaldem.     

Wszystkim uczestnikom Poniedziałkowego Klubu Seniora oraz Wszystkim Prelegentom życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

A już w nowym roku, 7 stycznia 2019 r. zapraszamy do Wielickiej Mediateki na godz. 17.00 na wykład „Aktywność seniora - formy, zasady i niezbędne wskazówki do bezpiecznej rekreacji”, który zaprezentuje pani Agnieszka Piwoda.
Zapraszamy!

Autor: MŚ