2018-12-16     Albiny, Sebastiana, Zdzisławy        


O ochronie środowiska w Poniedziałkowym Klubie Seniora

W poniedziałkowe popołudnie 1 października w ramach spotkań Klubu Aktywnego Seniora odbył się wykład Stefana Kisielowskiego dotyczący ochrony środowiska i związanych z tym przepisach prawnych

Od najdawniejszych czasów człowiek był częścią przyrody. Dawała mu ona schronienie, pożywienie i pozwalała przetrwać w naturalnym środowisku. Z biegiem czasu jednak człowiek nadmiernie zaczął ją eksploatować, zanieczyszczać czy wręcz niszczyć. Dlatego też zaczęły powstawać liczne ustawy i przepisy prawne chroniące przyrodę ożywioną i nieożywioną. Prowadzący spotkanie uświadomił słuchaczy, że jest bardzo dużo i że poruszy tylko te, które według niego są istotne dla zebranych słuchaczy. Powiedział o wycinkach drzew na własnych działkach, o wycinkach pod tanią zabudowę deweloperską, przycinaniu drzew, ich nasadzaniu, sadzeniu drzew wzdłuż granicy sąsiadów czy wycince drzew na cmentarzach. Po spotkaniu seniorzy mieli możliwość zadawania pytań na ich nurtujące problemy dotyczące ich drzewostanu. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 8 października o godzinie 17:00 w Solnym Mieście. Wykład Symbolika kolorów w sztuce średniowiecznej zaprezentuje Magdalena Łanuszka.
Zapraszamy!
 

Autor: MŚ