2018-12-16     Albiny, Sebastiana, Zdzisławy        


Barwy niepodległości

W dniach 24-27 września na terenie Gminy Wieliczka realizowany był projekt wielickiej biblioteki  BARWY NIEPODLEGŁOŚCI. W ramach projektu cykl wykładów „Niepodległość od kuchni, czyli zwyczaje kulinarne i nowe formy towarzyskiego życia w odrodzonej Polsce” zaprezentowała Monika Kocot.

Do projektu zostali zaproszeni uczniowie starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Wieliczka, z którymi współpracują filie biblioteczne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
Co to jest dziedzictwo kulturowe? Jakie znasz przykłady dziedzictwa materialnego i niematerialnego? Od tych pytań rozpoczynał się wykład prowadzącej spotkania, pani Moniki Kocot. Następnie słuchacze mogli dowiedzieć się jak w odrodzonej Polsce, na tle burzliwych przemian politycznych, gospodarczych i kulturowych następowały przeobrażenia w formach życia towarzyskiego i kulturze jedzenia. Prelegentka zaprezentowała modne wówczas luksusowe restauracje, kawiarnie literackie i cukiernie oraz mleczarnie i „handelki”. Była też opowieść o handlu artykułami spożywczymi, o sklepach kolonialnych i targowiskach a także o codziennym stole i eleganckich przyjęciach.

BARWY NIEPODLEGŁOŚCI to projekt wielickiej biblioteki pogłębiający wiedzę o historii Polski z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W ramach projektu w filiach bibliotecznych odbyły się wykłady historyczne, w których wzięło udział 350 uczniów.

Autor: MŚ