2018-11-17     Grzegorza, Salomei, Walerii     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    


Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Wieliczce

Siódma edycja ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP odbyła się także w Wieliczce. 8 września z placu im. Mieczysława Skulimowskiego, sprzed przyszłej siedziby wielickiej biblioteki, przenieśliśmy się do dwudziestolecia  międzywojennego dzięki czytanym tekstom, tańcom, strojom, słodyczom i samochodom z epoki.

W pierwszej części wydarzenia słuchaliśmy fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odczytali z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Rafał Ślęczka, z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Piotr Kurpa, Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Luraniec, Aleksandra Bugaj z SP w Byszycach, Jadwiga Dudowa – Prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki, Melania Cencora z SP w Bodzanowie, Jakub Gaczoł z SP w Staniątkach.

W drugiej części wydarzenia,  niezrażeni lekkim wrześniowym deszczem, wysłuchaliśmy fragmentów wierszy zebranych w „Antologię Niepodległości” prezentowanych przez uczniów oraz seniorów wielickich: Bogurodzica (prezentowała Zuzanna Olejnik z LO w Wieliczce); Jan Kochanowski - Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… (Urszula Szura), Ignacy Krasicki - Święta miłości kochanej ojczyzny (Adrian Kowal z LO w Wieliczce), fragmenty XII księgi Pana Tadeusza Adama Mickiewicz opisujących koncert Jankiela (Karolina Cholewa z LO w Wieliczce), Juliusz Słowacki - Grób Agamemnona (Maria Guła), Zygmunt Krasiński - Psalm miłości (Michał Kielian z LO w Wieliczce), Adam Asnyk - Póki w narodzie myśl swobody żyje (Aleksandra Kmak z LO w Wieliczce), Maria Konopnicka, Pieśń o domu (Klaudia Krzyszkowska z SP1 w Wieliczce), Leopold Staff - Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! (Szymon Dudzik z LO w Wieliczce), Czesław Miłosz - W Warszawie (Krystian Matysiak z SP Śledziejowice), Zbigniew Herbert - Raport z oblężonego miasta (Krzysztof Lubas z SP Śledziejowice), Alojzy Feliński - Boże, coś Polskę (Kazimiera Ciupa).

Wydarzenie uświetniły pokazy: tańca oraz piosenki warszawskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Sułkowianie oraz dwóch zabytkowych samochodów z okresu dwudziestolecia międzywojennego udostępnionych przez Pana Franciszka Wołka z klubu Myślenice-Samochody Zabytkowe.  Uczestnicy wydarzenia mogli także, pod bacznym okiem wielickich seniorek, wziąć udział w mini warsztatach tworzenia czerwono-białych krepinowych goździków oraz w lokalnej akcji bookcrossingowej „Wymień się! książkami w Wieliczce”. Zebranych wokół wydarzenia oraz placu częstowaliśmy słodkimi upominkami, których historia produkcji sięga okresu międzywojennego, przekazanych przez Wawel SA oraz Cukierniczą Spółdzielnię Inwalidów “Jedność”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w siódmą, specjalną ze względu na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, edycję akcji Narodowe Czytanie. Dziękujemy naszym gościom i wszystkim słuchaczom. Dziękujemy czytającym, recytującym oraz partnerom wydarzenia, którzy zadbali o nastrój prosto z epoki dwudziestolecia międzywojennego: ZPiT Sułkowianie,  Franciszek Wołek - Myślenice-Samochody Zabytkowe; magazyn strojów TVN, cukiernim Bieniak A. Cukiernia oraz CORA (użyczenie dekoracji). Dziękujemy partnerom medialnym za promocję wydarzenia, Panu Jackowi Bezdykowi za pomoc w transporcie oraz Jackowi Tokarczykowi za profesjonalne nagłośnienie podczas imprezy. 
Zapraszamy za rok – już do nowej siedziby wielickiej biblioteki na pl. im. Mieczysława Skulimowskiego!

Autor: AK