2018-11-17     Grzegorza, Salomei, Walerii     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    


Power in (e)Motion – o sile tkwiącej w emocjach

W ubiegłym tygodniu delegatka z naszej biblioteki uczestniczyła w szkoleniu na temat inteligencji emocjonalnej w pracy z młodzieżą.

O inteligencji rozumianej jako IQ mówi się wiele, a jednak osoby o wysokim jej ilorazie nie zawsze „skazane” są na osiąganie sukcesów. O tym czy potrafimy w życiu być szczęśliwi, mierzyć się z różnymi wyzwaniami, funkcjonować w grupie decyduje szereg cech składających się na inteligencję emocjonalną tzw. EQ (samoświadomość, umiejętność rozpoznawania własnych emocji, zdolność kierowania emocjami, motywacja, empatia, umiejętności społeczne).
Właśnie o tej sile, tkwiącej w uświadomionych i dobrze zarządzanych emocjach, rozmawialiśmy podczas szkolenia Power in (e)Motion, w którym uczestniczyli pracownicy młodzieżowi oraz młodzież z 9 europejskich krajów. Podczas codziennych warsztatów, za pomocą różnych metod i narzędzi, uczestnicy odkrywali kolejne obszary kompetencji składających się na inteligencję emocjonalną. Wspólna praca była również okazją do wymiany doświadczeń na polu aktywności młodzieżowej i stworzenia podwalin pod dalszą współpracę. Przede wszystkim jednak uczestnicy poznali szereg użytecznych metod, dzięki którym mogli lepiej zrozumieć siebie, a także będą mogli wspomagać młodzież w pracy nad samorozwojem.
Inteligencja emocjonalna to temat bardzo rozległy i wymagający czasami sporej pracy nad sobą, ale najważniejsze jest to, że jest ona plastyczna i można ją trenować. Bez wątpienia rozwinięta inteligencja emocjonalna ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym, a jak twierdzą niektórzy może być nawet kluczem do bycia szczęśliwym.
KP

Projekt został zrealizowany przez Otwarte Centrum Młodzieżowe „BAZE” w Gulbene, ze środków programu Erasmus+.

Autor: KP