2019-06-25     Łucji, Witolda, Wilhelma     "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos    

„Nie byle jakie” zakończenie Triatlonu kulturalnego

8 maja 2018 roku w Sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka zakończyliśmy projekt edukacyjny dla uczniów klas gimnazjalnych w gminie Wieliczka „Triatlon kulturalny z polonistyką i historią UJ”.

Pierwszym punktem uroczystego zakończenia, w którym wzięli udział uczniowie z Golkowic, Dobranowic, Wieliczki, Koźmic Wielkich oraz Węgrzc Wielkich było spotkanie z człowiekiem inspirującym do „nie bycia byle jakim”, namawiającym do wyrugowania ze swojej postawy życiowej zaimka „ja”, do życia wbrew wszelkim przeciwnościom losu – Piotrem Pogonem, triathlonistą, mówcą motywacyjnym, autorem książek, sportowcem wyczynowym, fundraiserem, który dzięki swej wytrwałości i mimo nie zawsze idealnego stanu zdrowia, zdołał doświadczyć i zrealizować cudowne scenariusze pisane przez samo życie.

Po spotkaniu z Piotrem Pogonem uczniowie wzięli udział w quizie, który przypomniał im oraz przybliżył innym tematy zajęć realizowane w projekcie w ich szkołach. W quizie uczniowie mogli wygrać dla swoich bibliotek szkolnych książki ufundowane przez Wydział Szkół i Przedszkoli UMiG w Wieliczce, a dla siebie upominki przygotowane przez Wdział Historyczny oraz Wydział Polonistyki UJ. Szkoły otrzymały także na ręce dyrektorów dyplomy uczestnictwa w projekcie oraz książki dla bibliotek szkolnych, również przekazane przez Wydział Szkół i Przedszkoli UMiG w Wieliczce oraz przez Wydział Historyczny UJ.

Swoją obecnością uświetnili zakończenie projektu prof. dr hab. Anna Łebkowska, Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, dr Grzegorz Chomicki koordynator projektu z ramienia Wydziału Historycznego, mgr Barbara Żebrowska – przedstawicielka akademików prowadzących zajęciach w ramach projektu; Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli Anna Całka, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Magdalena Golonka, Justyna Chorobik z Wydziału Szkół i Przedszkoli, Katarzyna Sowa-Lewandowska, Dyrektor Wielickiej Biblioteki.

W ramach projektu w 5 szkołach w gminie Wieliczka w roku szkolnym 2017/2018  zastały przeprowadzone zajęcia z trzech dziedzin: języka polskiego, historii Polski oraz historii sztuki lub kultury. W zajęciach uczestniczyło 464 uczniów, a poprowadziło je 11 wykładowców z Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizacja projektu była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu na jesieni 2017 r. między Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem, Dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce Katarzyną Sowa - Lewandowską, Dziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Renatą Przybylską oraz  Dziekanem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Janem Święchem. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Polonistyki jest dr hab. Kazimierz Sikora, a ramienia Wydziału Historycznego dr Grzegorz Chomicki. Koordynatorem z ramienia wielickiej biblioteki była Anna Kaczor z Działu Regionalnego wielickiej biblioteki.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu, tym bardziej, że wymagał on dość szeroko zakrojonych działań logistycznych. Wykładowcy wykazali się wyrozumiałością, a szkoły cierpliwością oraz elastycznością w ustalaniu terminów. Mamy nadzieję, że chociaż w minimalnym zakresie uczniowie biorący udział w zajęciach mogli zobaczyć, z jakimi tematami można się mierzyć w badaniach naukowych oraz podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Więcej informacji o realizowanym projekcie można uzyskać na stronie www wielickiej biblioteki w zakładce Realizowane projekty - projekty zakończone

GALERIA ZDJĘĆ

Autor: AK