2019-06-25     Łucji, Witolda, Wilhelma     "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos    

Kolejny sezon zajęć z Fundacją "Leonardo" zakończony

Zakończyliśmy kolejną edycję - już trzecią - zajęć z podopiecznymi Fundacji „Leonardo”. Ten sezon spotkań był niezwykle pouczajacy a także zabawny.

Aktywność zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi ma bardzo duży wpływ na stan psychiczny. Posiadanie pracy jest jedną z głównych form promocji zdrowia psychicznego, zaś brak zatrudnienia przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania. Dlatego też na naszych zajęciach skupiliśmy się na marzeniach  i celach. Poruszaliśmy wiele tematów związanych z naszym życiem codziennym. Wspólnie szukaliśmy rozwiązania na problemy, które sprawiają nam najwięcej trudności. Stawialiśmy sobie cele i czas na realizacje. Wspólnymi siłami szukaliśmy środków, które pomogą nam w dążeniu do spełnienia.
Nasze zajęcia to nie tylko poważne tematy. Łączyliśmy zabawę z warsztatami literackimi.  Zajęcia te polegały na rysowaniu i malowaniu przy jednoczesnym słuchaniu różnych opowiadań i bajek. Zabawialiśmy się słowem, tzn. przytaczaliśmy przysłowia na dany miesiąc.
Raz w miesiącu obywały się zajęcia dla osób, które pragnęły rozwijać swoje umiejętności technicznie.   Poznawaliśmy funkcje portali społecznościowym i innych aplikacji mobilnych. 
Ogromnie się cieszymy, że nasze zajęcia miały tak wielka frekwencję. Na każdych zajęciach czuliśmy ogromne zaangażowanie uczestników i wielką siłę. To własnie ludzie motywują najbardziej do wielkich i małych działań.

Dziękujemy ogromnie za wspólna współpracę i wkład włożony w zajęcia!

Autor: AG