2018-09-26     Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe    


Triatlon kulturalny w Golkowicach (2)

9 kwietnia dr hab. Marcin Starzyński z Wydziału Historycznego UJ przybliżył uczniom klas gimnazjalnych z gminy Golkowice temat historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza okresu średniowiecznego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Triatlon Kulturalny z polonistyką i historią UJ”.

Na początku zajęć przybliżona została sylwetka Kazimierz Wielkiego, jego królowania oraz zasług dla Królewstwa Polski. Omówiono jego panowanie, sojusze które zawierał i trudności z jakimi musiał się borykać gdy przejmował panowanie nad podzielnym Królestwem Polski (trzy ustroje prawne, trzy  rodzaje urzędów, trzy rodzaje środków płatniczych). Podkreślono jego zasługi dla centralizacji państwa i totalnej przebudowy, w której korzystał z rad wykształconych doradców. Stąd m. in. wywiódł potrzebę posiadania w państwie uczelni, która mogłaby zapewnić uczonych,  z którymi władca Państwa mógłby później współpracować. Do tej pory osoby, które chciały poszerzyć swoją wiedzę poza zakres szkół parafialnych musiały udawać się np. do Bolonii lub Padwy, Paryża. Pierwsza fundacja uniwersytetu miała miejsce w 1364 roku i była zatwierdzona przez ówczesnego papieża. Otwarto wtedy wydziały: prawny, medyczny oraz sztuk wyzwolonych i po 3 latach studiów otrzymywało się tytuł bakałarza sztuk, a po następnych 2 latach mistrza sztuk. Uniwersytet nie posiadał jednak stałej siedziby, a zajęcia odbywały się w różnych miejscach (np. na zamku). Po śmierci króla uczelnia zaprzestała działania na ponad 30 lat i dopiero dzięki zapisowi w testamencie Jadwigi Andegaweńskiej uczelnia wznowiła działalność w 1400 roku z czwartym wydziałem teologicznym i działa po dzień dzisiejszy. Od tej pory Uniwersytet Jagielloński był systematycznie rozbudowywany w okolicy dawnej ul. Żydowskiej (obecnie św. Anny). Omówiono następnie organizację życia w obrębie murów uniwersyteckich w XV wieku.
Trzecie i ostatnie zajęcia w ramach "Triatlonu kulturalnego" odbędą się w ostatnim tygodniu kwietnia. O zagadnieniach związanych z dawną sztuką ubioru opowie mgr Anna Wyszyńska.

Autor: AK