2019-04-18     Apoloniusza, Bogusławy,     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    

Spotkanie regionalistów powiatu wielickiego

11 kwietnia w sali na poddaszu wielickiej biblioteki odbyło się spotkanie dla pasjonatów historii Wieliczki i powiatu wielickiego. Celem spotkania było przede wszystkim rozpoznanie w środowisku regionalistów wielickich oraz osób zainteresowanych dziejami regionu wielickiego.

W planie spotkania znalazła się także prezentacja serwisu Bibliografii Małopolski oraz dwóch projektów dotyczących historii regionu: Mapa na stulecie odzyskania niepodległości, który będzie realizowany przez wielicką bibliotekę powiatową w ramach projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz pomysłu Działu Regionalnego na kalendarium wielickie.

W spotkaniu wzięły udział osoby prywatne – pasjonaci historii regionu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Koła Pasjonatów Historii Regionalnej z Kłaja, Stowarzyszenia Przyjaciół Wieliczki. Zebrani opowiedzieli po krótce o swojej działalności, zainteresowaniach z zakresu historii regionu wielickiego, obszarach badań, rodzajach dokumentów oraz ciekawych źródłach informacji, z których korzystają w swoich poszukiwaniach. Następnie omówiono w dwóch zdaniach serwis i zasady tworzenia Bibliografii Małopolski, w której tworzeniu bierze także udział wielicka biblioteka.

Zaprezentowany został projekt Mapa na stulecie odzyskania niepodległości oraz omówiono zadania, jakie stoją przed wielicką biblioteką. Celem projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie jest stworzenie interaktywnej mapy miejsc położonych na terenie woj. małopolskiego (w tym także powiatu wielickiego) związanych walką o niepodległość Polski i jej granice w lata 1914-1921, dodatkowo miejsca te będą okraszone bibliografią na ich temat. W maju i czerwcu 2018 rok chcielibyśmy we współpracy ze szkołami z powiatu wielickiego i pasjonatami historii regionalnej zebrać listę obiektów z terenu powiatu wielickiego, które zostaną umieszczone na interaktywnej mapie. Następnie do września będzie opracowywana bibliografia do obiektów. W projekcie planowana jest także wycieczka szlakiem niepodległości dla najbardziej zaangażowanych uczniów oraz wykład historyka podczas podsumowania projektu. Efektem będzie m. in. interaktywna mapa  lub e-book z mapą. Osby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z Działem Regionalnym wielickiej biblioteki.
Drugim pomysłem, który został przedstawiony podczas spotkania jest kalendarium wielickie on-line. Podczas spotkania uczestnicy zwrócili uwagę na inne tego typu inicjatywy w powiecie wielickim i tym samym pomysł kalendarium wielickiego zostanie zmodyfikowany.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu. Pasjonaci historii regionu, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści, są niewyczerpanym źródłem informacji, istotnym dla realizacji zadań Działu Regionalnego, zwłaszcza w kontekście udostępniania informacji regionalnej. 

Autor: AK