2019-06-25     Łucji, Witolda, Wilhelma     "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos    

„Średniowieczne przedstawienia stworzenia świata” w Poniedziałkowym Klubie Seniora

5 marca odbył się kolejny wykład w ramach Poniedziałkowego Klubu Seniora, który zaprezentowała dr Magdalena Łanuszka

Na wykładzie seniorzy mieli okazję zobaczyć, jak w sztuce wyglądał cykl stworzenia świata – w jaki sposób postrzegany był Bóg i Jezus Chrystus we wczesnośredniowiecznych rękopisach i jak zmieniała się wizja artystów na przestrzeni wieków. W średniowieczu postrzegano ciało człowieka jako mikrokosmos, dlatego cechom ludzkim przypisywano żywioły. Empedokles w V w p.n.e opisał cztery żywioły: ogień – gorący i suchy, powietrze – gorące i wilgotne, woda – zimna i wilgotna, ziemia – zimna i sucha. Ogień i powietrze to żywioły pozytywne i ekstrawertyczne, dlatego były przypisywane jako cechy męskie natomiast woda i ziemia to żywioły negatywne i introwersyjne -  przypisywano je kobietom. Każdy dzień stworzenia świata był przedstawiany w sztuce z wielką precyzją i dokładnością. Słuchacze dowiedzieli się o tzw. Bibliach Moralizowanych. Były to ekskluzywne, luksusowe rękopisy tworzone na specjalne zamówienia, bardzo bogato zdobione. Na całym świecie zachowało się jedynie 14 takich egzemplarzy.

Za tydzień 12 marca zapraszamy na wspólny wykład z UTW pt.: Bracia mniejsi w literaturze, który zaprezentuje Elżbieta Powązka.

Za dwa tygodnie zapraszamy na wykład pt.: Afrykańskie przygody Antoniego Rehmana, który zaprezentują Paweł Brzegowy i Sławomir Dorocki

Zapraszamy!
 

Autor: DK