2018-10-21     Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska    


Triatlon kulturalny – o bajkach Ignacego Krasickiego

26 stycznia odbyło się drugie  spotkanie z gimnazjalistami w szkole w Dobranowicach, realizowane w ramach projektu „Triatlon kulturalny”.

Tym razem gościem był dr hab. Roman Dąbrowski z Wydziału Polonistyki UJ, który przedstawił uczniom temat: "Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci". O uroku i mądrości bajek Księcia Biskupa Warmińskiego.

Podczas zajęć uczniowie wykazali się dużą aktywnością i wspólnie z Profesorem interpretowali bajki i zastanawiali się nad ich przesłaniem. Na wstępie Profesor przedstawił podział bajek na epigramatyczne oraz narracyjne, ich historię i ogólne założenia, które dotyczyła bajek powstających w XVIII wieku, np. ograniczanie odstępstw od prawdy oraz cele tworzenia tego typu tekstów. Pierwszym utworem, z którym zapoznali się uczniowie był pierwszy utwór pochodzący ze zbioru „ Bajki i przypowieści” I. Krasickiego pt. „Do dzieci”. Zastanawialiśmy się do kogo tak naprawdę skierowany jest wiersz, jakie cechy posiada według autora odbiorca tekstu (niedojrzałość); analizowaliśmy budowę utworu. W następnej kolejności młodzież analizowała bajki: „Ptaszek w klatce”, „Pan i pies”, „Furman i motyl”, „Skąpy”, „Filozof” (Zaufany…) a także porównywała bajki „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego oraz „Lew i mucha” Stanisława Trembeckiego, także twórcy XVIII-wiecznego.

W Dobranowicach odbędą się jeszcze jedne zajęcia w ramach „Triatlonu kulturalnego z polonistyką i historią UJ” – tym razem o sztuce renesansowej na Wawelu.

Autor: AK