2018-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        


Zmiana zasad korzystania z basenu za 1 zł dla uczestników PKS

Informacja dla wielickich seniorów korzystających z wejścia na basen za 1 zł po wykładach w ramach Poniedziałkowego Klubu Seniora

Informujemy,, że od 1 stycznia 2018 roku wieliccy seniorzy mogą korzystać z wejść na basen za 1 zł, TYLKO W PONIEDZIAŁKI,  TYLKO PO WYKŁADACH  i TYLKO NA PODSTAWIE LISTY OBECNOŚCI dostarczonej przez przedstawiciela wielickiej biblioteki (tylko poniedziałki od godziny 18:00 do zamknięcia basenu).

Autor: DK