2018-04-20     Agnieszki, Amalii, Czecha     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    


11 maja odbyły się kolejne zajęcia z grupą "Leonardo"

Wielicka biblioteka w ramach współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” zorganizowała kolejne zajęcia z podopiecznymi fundacji

Tym razem nasi uczestnicy poznawali tajniki nowych technologii i uczyli się obsługi tabletów. Poznawali ciekawe aplikacje, robili zdjęcia i  uczyli się je edytować. 

Zajęcia z nowych technologii w ramach cyklu spotkań z grupą Leonardo będą się odbywały raz w miesiącu. Ich celem jest przełamywanie barier związanych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych, rozwój kreatywności oraz nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania komputera i Internetu.


Wielicka biblioteka w ramach współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” organizuje spotkania przeznaczone dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania te mają na celu podniesienie samooceny uczestników, w kwestii relacji międzyludzkich oraz integracji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.

Autor: PP