2018-04-20     Agnieszki, Amalii, Czecha     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    


Spotkanie z podopiecznymi Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce w ramach współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” rozpoczęła spotkania z podopiecznymi fundacji.

Uczestnicy biorą udział w zajęciach literackich i komputerowych, na których rozwijają i doskonalą swoje umiejętności oraz integrują się ze wszystkimi uczestnikami projektu. Zajęcia maja charakter cykliczny i będą odbywać się w czwartki w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.

Spotkania te przeznaczone są dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Maja one na celu podniesienie samooceny uczestników w kwestii relacji międzyludzkich oraz integracji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.

20 kwietnia odbyły się pierwsze warsztaty literackie. Tematem wiodącym zajęć były „Czasopisma”. Zadaniem uczestników było stworzenie dowolnej historii za pomocą artykułów i fotografii. Większość osób wykazywała się ogromną kreatywnością. Zwieńczeniem spotkania była wspólna interpretacja stworzonych historii.

Autor: AG