2021-01-22     Dominiki, Mateusza, Wincentego     "Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela" - Paul Valery    

„Między słowami” będzie dogrywka!

Od marca do grudnia 2016 roku można było wziąć udział w konkursie, który polegał na odnajdowaniu w specjalnie w tym celu napisanych tekstach tytułów książek, które można pożyczyć w wielickiej bibliotece i jej filiach.

Spośród 20 osób, które chociaż raz rozwiązały zadanie konkursowe, wyłonił się 1 zwycięzca. W 10 krótkich tekstach wszyscy uczestnicy w sumie znaleźli aż 386 różnych tytułów książek dostępnych w wielickiej bibliotece i jej filiach.

Regulamin przewidywał jednak trzy główne nagrody, więc trzy następne osoby z identycznymi wynikami zapraszamy do wielickiej biblioteki na rozstrzygającą dogrywkę o drugą i trzecią główną nagrodę. Dogrywka będzie polegać na wyszukaniu tytułów książek.

O dacie i sposobie rozegrania dogrywki powiadomimy odpowiednie osoby e-mailowo lub telefonicznie, a tymczasem już dziś gratulujemy zwycięzcy, którego poinformujemy e-mailowo o nagrodzie. Pełną listę i ogólną punktację nagrodzonych podamy po ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu.

Teksty konkursowe oraz przykładowe rozwiązania dostępne są tutaj.

[AK]