2021-04-17     Anicety, Klary, Rudolfina     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    

Projekt „Profesjonalne Rady Seniorów w województwie małopolskim”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce zaprasza wszystkich seniorów na spotkanie w ramach projektu pt. „Profesjonalne Rady Seniorów w województwie małopolskim”  realizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2016

Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i włączenia ich w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowanie powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują.

Zapraszamy na spotkania animacyjne do wielickiej biblioteki w dniach 30.08 o godz. 16:00 i 02.09. o godz. 10:00. Spotkania animacyjne - Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego to podstawowe zajęcia dla seniorów stanowiące punkt wyjścia do dalszych etapów. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej oraz kompetencji społecznych powinny przyczynić się do skutecznego powstania w danej gminie Rady Seniorów. Spotkanie będzie prowadzone  przez doświadczonych ekspertów: Karolinę Kudybę i Grzegorza Demela. 
W czasie zajęć uczestnikom przedstawiona zostanie wiedza umożliwiająca efektywne przygotowanie się do powołania Rady Seniorów oraz koncepcja jej funkcjonowania.

Zapraszamy:
•    mieszkańców miasta i gminy Wieliczka, zwłaszcza seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia;
•    30 sierpnia o godz. 16:00 i 2 września 2016 r. o godz. 10:00
•    Miejsce: Powiatowa i Miejska biblioteka Publiczna w Wieliczce (sala na poddaszu)
•    Zapisy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce: Małgorzata Ślusarek, koordynator projektu, tel. 12 278 30 75 w godz. 8:00 – 15:00.


Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


[MŚ]