2019-07-17     Aleksego, Bogdana, Martyny        

Fotografie pełne wspomnień

W piątkowe popołudnie (22 maja) wielicka biblioteka zaoferowała swoim czytelnikom, w szczególności ludziom związanym z naszym miastem, niezwykłą podróż do lat minionych. Powodem ku temu było pełne wspomnień, niezwykle sentymentalne spotkanie autorskie z Wiesławem Żyznowskim.
W czasie spotkania autor wraz z żoną, Urszulą Żyznowską oraz redaktor Anną Krzeczkowską zaprezentowali niezwykłą pozycję wydawniczą – „Wieliczanie na opisanych fotografiach”. Na spotkanie przybyła liczna grupa Wieliczan oraz osób spoza Wieliczki, na których książka wywarła ogromne wrażenie.

Wiesław Żyznowski rozpoczął spotkanie od słów uznania dla książek, wyznał również, że zajmują one szczególne miejsce w jego życiu. Następnie rozpoczął prezentację swej ostatniej książki „Wieliczanie na opisanych fotografiach”. Autor opowiadał, jak wspólnie z żoną i Anną Krzeczkowską dotarli do blisko 2 tysięcy fotografii, z których 150 znalazło się w książce. Wspominali, że najtrudniej było przy wyborze tych, które miały trafić do albumu, gdyż każda fotografia posiada swą własną i niezwykłą historię.
Większość zdjęć pochodzi ze zbiorów prywatnych osób mieszkających w Wieliczce od wielu pokoleń, ale również od tych, którzy byli tu krótko, ale udokumentowali swój pobyt. Zdjęcia prezentują ważne wydarzenia w dziejach miasta, jednak przeważają te, które pokazują mieszkańców, ich życie i codzienne czynności. Podczas spotkania autorzy pokazali również zdjęcia, które nie trafiły do książki. Podczas prezentowania fotografii wywiązała się bardzo interesująca rozmowa pomiędzy autorami, a uczestnikami spotkania. Wspólnie próbowano odgadywać gdzie i kiedy dane zdjęcie mogło być zrobione.
W spotkaniu uczestniczył również Bogdan Śmigielski, zbieracz-pasjonata zbiorowych zdjęć sprzed kopalni soli, które również trafiły do „Wieliczan...”.
Podczas tej magicznej podróży do minionych lat nie jednemu uczestnikowi spotkania zakręciła się w oku łezka, szczególnie tym, którzy pamiętają wydarzenia ze zdjęć lub w nich uczestniczyli. Również ci, którzy nie są związani z Wieliczką, przyznali, że była to magiczna podróż we wspomnienia ludzi, których nie znają, jednak sposób, w jaki autorzy opowiadali historie poszczególnych zdjęć był tak wyjątkowy, pełen uczuć, że im również trudno było ukryć wzruszenie.
Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego spotkania gratulowali autorowi niezwykłej i pięknej książki. Przyznali, że wydawnictw na temat Wieliczki jest wiele, lecz to jest dla każdego Wieliczana szczególnie cenna i bliska sercu pozycja. Zebrani wyrazili nadzieję, że autor na niej nie poprzestanie, a każda następna będzie równie ciekawa. Na zakończenie spotkania autor podpisywał książki, każdemu wpisując dedykację.
Każda rodzina posiada pamiątkowe, bliskie sercu albumy, pełne zdjęć upamiętniających i dokumentujących byt całych pokoleń. „Wieliczanie na opisanych fotografiach” to niezwykły album jednej, wielkiej rodziny, jaką są mieszkańcy Wieliczki.

Zapraszamy do galerii