2020-08-09     Klary, Romana, Rozyny     "Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem" - Aldona Różanek    

184 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”

W Wieliczce 27 marca (środa)  o godz. 16.00 w sali widowiskowej „Magistrat”  Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 rozpocznie się 184 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”  pt. „Ślady Braci Polskich (arian) na terenie miasta i gminy Wieliczka”.

Na zaproszeniu na spotkanie czytamy: „Arianizm początkami swymi sięga IV w. Do Polski dotarł w okresie reformacji w XVI w. Bracia Polscy zwani również arianami, to wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562-1565 z Kościoła Kalwińskiego, najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce powstały dzięki uchodźcom z południa i zachodu Europy prześladowanych przez katolicką inkwizycję. W 1658 r. Sejm nakazał Braciom Polskim przyjąć katolicyzm lub sprzedać majątek i opuścić kraj.

W okolicy Wieliczki arianizm przyjęła rodzina Morsztynów, wielickich żupników i góromistrzów, która od XIV do XIX w. miała siedzibę w Raciborsku i Pawlikowicach, do której należały wsie: Jankówka, Gorzków, Koźmice, Rożnowa Taszyce, Witkowice.”

Przed spotkaniem o godz. 15.30 zapraszamy na zwiedzanie krypty grobowej Morsztynów w kaplicy kościoła pw. św. Klemensa w Wieliczce, po której zainteresowanych oprowadzi dr arch. Andrzej Gaczoł, były Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.
Spotkanie w sali “Magistrat” rozpocznie się programem artystycznym w wykonaniu Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce pod dyrekcją mgr Izabeli Szoty.

Zaprezentowane zostaną nowości wydawnicze: Krzysztofa Brożka „ARIAŃSKI ŚLAD Szlak Braci Polskich w okolicach Wieliczki” (Pawlikowice, 2012); Pawła Piotrowskiego “Droga Krzyżowa” z wstępem kard. Stanisława Dziwisza i ilustracjami Józefa Mehofera; Jadwigi Dudy zeszyt 128 “Biblioteczki Wielickiej” 183 spotkanie z cyklu “Wieliczka-Wieliczanie”, z serii: “W nauce i wiedzy” (14) p.t. “Profesor dr hab. inż. Tadeusz Uhl, mechatronik, wibroakustyk, wykładowca, naukowiec, kierownik Katedry Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.”

Prelekcje wygłoszą:
- Robert P. Płaski, prezes Stowarzyszenia „Szlak Braci Polskich” w Częstochowie - „Ozbory Braci Polskich w dawnej Małopolsce”.
- Krzysztof Brożek, historyk, dziennikarz - „Ślady Arian na terenie miasta i gminy Wieliczka”
- dr arch Andrzej Gaczoł - „Pochówki Morsztynów w krypcie grobowej kaplicy kościoła pw. św. Klemensa w Wieliczce”.

Po spotkaniu czas na dyskusję z prelegentami. Głos zabiorą m.in.: Maria Orkisz z d. Morsztyn, dr Zofia Malinowska, Andrzej Kwarciński, Włodzimierz Walerowski i inni.
Organizatorami spotkania są: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - Dział Regionalny, Stowarzyszenie „Szlak Braci Polskich”, Parafia p. w. św. Klemensa w Wieliczce, Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” , Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce, Stowarzyszenie “Klub Przyjaciół Wieliczki”, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Akademickie Koło Wieliczan, Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki.

Tradycyjnie spotkanie zorganizowała, prowadzi, materiały na temat Braci Polskich na Ziemi Wielickiej gromadzi i udostępnia Jadwiga Duda, kierownik Działu Regionalnego wielickiej biblioteki i prezes Stowarzyszenia “Klub Przyjaciół Wieliczki”, tel 12 278-38-99, e-mail: jadwiga_ duda@ poczta.fm

Spotkanie jest otwarte i może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany - szczególnie zapraszamy mieszkańców wyżej wymienionych wsi.

Jadwiga Duda