2020-02-27     Gabrieli, Liwii, Leonarda        


 

Prosimy o zapisy:
dzialdzieciecy@biblioteka.wieliczka.eu

Spotkania odbywać się będą w soboty: 16.11 / 23.11 / 8.06. / 30.11 / 14.12

Zasady korzystania z robotów:

1. Roboty Photon udostępnia się w Dziale dla Dzieci i Młodzieży w ustalonych godzinach (soboty 9:30-10:15 oraz 10.15-11.00).
2. Zapisy przyjmowane drogą mailową na adres: dzialdzieciecy@biblioteka.wieliczka.eu, z 6-dniowym wyprzedzeniem (decyduje kolejność zgłoszeń).
3. Na zajęcia należy przyjść wyłącznie po otrzymaniu maila z potwierdzeniem zapisu na dany termin.
4. Photony do korzystania indywidualnego są przeznaczone dla dzieci w wieku 4-9 lat pod nadzorem rodzica/opiekuna.
5. Z robotów może korzystać jednocześnie od 1 do 3 osób (w tym jedna osoba dorosła).
6. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z robotów odbywa sie w obecności dyżurującego bibliotekarza.
7. Z robotów Photon korzysta się bezpłatnie, w sesjach czterdziestopięciominutowych z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych oczekujących.
8. Udostępniane roboty są własnością PiMBP w Wieliczce podarowaną w ramach projektu "Kodowanie w bibliotece - edycja II" przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
9. Korzystając z robotów należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.