2020-12-04     Barbary, Hieronima, Krystiana        

„100 lat temu w Wieliczce” – Listopad/1920

Akcja 100 lat temu w Wieliczce to projekt realizowany przez wielicką bibliotekę, który miał na celu podkreślenie i uświetnienie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym jego założeniem było przedstawienie najciekawszych informacji prasowych sprzed ponad wieku, które obrazowały tamtejsze problemy i aktualne nastroje społeczeństwa zamieszkującego Wieliczkę na początku XX wieku.

Projekt 100 lat temu w Wieliczce obrazuje jak wyglądało i funkcjonowało nasze miasto w tamtym okresie. Codzienna prasa sprzed ponad stu lat jest nieocenionym źródłem do badań nad kulturą społeczeństwa, ważnymi wydarzeniami czy nawet istnieniem i wyglądem miejsc, których aktualnie nie ma już na mapach miasta. Pomysłodawczynią i realizatorką całości przedsięwzięcia była nasza biblioteczna regionalistka Anna Kaczor.

Przenieśmy się zatem ponownie w dawną Wieliczkę i przyjrzyjmy się co działo się sto lat temu.  Miesiąc listopad był to zdecydowanie miesiąc sporów, strajku, a nawet gróźb. Brzmi intrygująco, choć mało optymistycznie. Sprawdźmy zatem co zdołało się zapisać na kartach historii oraz jakie sprawy absorbowały Wieliczan w tamtym czasie.

Na pierwszy plan wysuwa się spór pomiędzy partią chrześcijańsko-narodową a „socyalistyczną” w kopalni. Socjaliści wieliccy pozyskali górników do  strajku demonstracyjnego. Od samego niedzielnego poranka na znak manifestacji Saliny wstrzymały się od pracy. Czerwonym spędza sen z powiek i nie daje spokoju fakt funkcjonowania organizacji chrześcijańskich robotników. Organizacja ta wraz z konsumem liczy sobie sporą liczbę członków z całej sfery robotniczej miasta. Sam konsum uchodzi za organ  bardzo doniosły do którego ludność ma ogromne przekonanie. Lokal organizacji i konsumu mieści się w domu parafialnym i stąd to płynie właśnie bezsilna wściekłość „socyalistów”, aby z nimi zrobić porządek. Postanowili oni ze swojego „ czerwonego katechizmu” niczym magik z kapelusza wyjąć swojego królika i pokazać sposoby postępowania z robotnikami i górnikami, którzy mają odwagę należeć do organizacji chrześcijańsko – robotniczej. Z góry wiadomo, że postępowanie czerwonych przepełnione jbyło nienawiścią i dlatego daremne są ich wysiłki. Partia chrześcijańskich robotników salinarnych rośnie w siłę.

Bez wątpienia Starostę wielickiego czeka miesiąc wzmożonej pracy. Robotnicy kolejny raz apelują, aby przyśpieszono załatwienie deputatów robotniczych zgodnie z uchwałą rozporządzenia Ministerstwa „aprowizacyi”. Niesmak pozostawia fakt, że Kraków już swój przydział dawno dostał, a wieliccy robotnicy nadal czekają na swój deputat za miesiąc wrzesień, październik oraz listopad.

Co więcej obywatele wieliccy nie mogą się już doczekać wyborów do rady miejskiej. Nastroje wskazują, że ludność ma już zdecydowanie dość rządów bez kontroli i odpowiedzialności publicznej. Apelują do Starosty o przeprowadzenie wyborów opartych na „dawnej ordynacji”, która mówi, że wspólnie i w porozumieniu można odnieść zwycięstwo.

Królową pożyczek w całym Państwie zostaje „ Miljonówka”  4 % Państwowa Pożyczka Premiowa. Kto kupi „ Miljonówkę” temu ani jeden grosz nie przepadnie. Skarb zwróci mu jego pieniądze i płacić będzie po 40  marek procentu rocznie od jednej „ Miljonówki”, a dodatkowo w każdą sobotę przez dwadzieścia lat na każdy numer owej pożyczki może paść wygrana  MILION MAREK POLSKICH

A więc otwórz szczęści swoje wrota z „Miljonówką„ co sobota może zalśnić dola złota!!!

Więcej wieści z Wieliczki sprzed 100 lat za miesiąc!

Opis wycinków z grafiki:
Źródło internetowe / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

 

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagielońska Biblioteka Cyfrowa

WBC -  Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

 

Kliknij grafikę, aby powiększyć wycinki :)

 

Wycinki zebrała i komentarzem opatrzyła: Edyta Frączek

 Autor: EF