2019-03-22     Bogusława, Jagody, Katarzyny     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    


Marzec już się wiosennie rozpędza, ale zerknijmy jeszcze, co działo się w Wieliczce w lutym 100 lat temu…


Kończy się styczeń 2019 roku, a my zerkamy do prasy codziennej w wolnej Polsce i sprawdzamy, co działo się w tym miesiącu w Wieliczce 100 lat temu.


Śmiałe początki formowanie się państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości to przede wszystkim przygotowania do wyborów do sejmu, które zaplanowano na styczeń 1919 roku. W tych wyborach po raz pierwszy prawo wyborcze w Polsce, zarówno czynne jak i bierne, będą mieć kobiety. Trzeba także pamiętać, że po koniec grudnia 1918 roku wybucha Powstanie Wielkopolskie.


Najważniejszy miesiąc 1918 roku dla Polaków i dla niepodległego państwa polskiego. W Galicji rozpoczyna działalność Polska Komisja Likwidacyjna, w Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod dowództwem Ignacego Daszyńskiego, a władzę wojskową obejmuje Józefa Piłsudski.


Za początek najważniejszych wydarzeń października 1918 roku w Polsce można uznać proklamowanie przez Radę Regencyjną niepodległości Polski. Deklaracje o poparciu dla niepodległości oraz o przyłączeniu kolejnych ziem i miast do tworzącej się Polski zaczęły pojawiać się w zaborach oraz organizacjach sprzyjających powstaniu Państwa polskiego. 


I wojna światowa chyli się ku końcowi. Na froncie zachodnim alianci powoli, ale jednak przesuwają linię obrony niemieckiej. W Polsce natomiast pojawiły się niepokoje związane z kształtem wschodnich granic państwa polskiego. A tymczasem w Wieliczce...


Sierpień 1918 roku okazał się niezwykle istotny w dziejach I wojny światowej – w drugiej bitwie nad Marną zwyciężyły wojska ententy, niemiecka linia obrony załamała się także w bitwie pod Amiens i tym samym armia niemiecka przypieczętowała swój los pokonanej.


Wśród ważnych wydarzeń lipcowych roku 1918 w Polsce można wymienić m. in. powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a na świecie – drugą bitwę pod Marną, która okazała się ostateczną porażką Niemiec na froncie zachodnim. Na wschodzie natomiast, w tle I wojny światowej, został zamordowany ostatni car Rosji i jego rodzina.


W czerwcu 1918 roku po raz kolejny na arenie międzynarodowej podkreślono, jak ważne jest dla pokoju w Europie powstanie niezależnego państwa polskiego. Deklarację taką złożyli wspólnie Włochy, Wielka Brytania oraz Francja.


Nakreślmy lekko tło wydarzeń na ziemiach polskich. Pamiętamy z pewnością o legionach Józefa Hallera, które przebiły się do polskich oddziałów przez front rosyjski I wojny światowej w proteście przeciwko postanowieniom tzw. IV rozbioru Polski, czyli traktatu brzeskiego.


1 [2]