2021-04-17     Anicety, Klary, Rudolfina     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    


Załącznik nr 1 - wzór karty zapisu

Załącznik nr 2 - oświadczenie o adresie zamieszkania

Załącznik nr 3 - upoważnienie do korzystania z konta

Załącznik nr 4 - wzór protokołu zagubienia/zniszczenia materiałów

Załącznik nr 5  - koszt wysyłki upomnień

Załącznik nr 6 - wniosek o usunięcie danych osobowych