2021-04-17     Anicety, Klary, Rudolfina     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    


 

Tańcz, skacz, walcz, graj w piłkę... w wielickiej bibliotece, czyli Xbox 360 + Kinect.


Prosimy o zapisy:
dzialdzieciecy@biblioteka.wieliczka.eu

Zasady korzystania:

1.Gry Xbox udostępnia Dział dla Dzieci i Młodzieży w ustalonych dniach i godzinach (poniedziałki i piątki 10:00-12:00 - obowiązuje wcześniejsza rezerwacja czasu gry).

2.Korzysta się z gier Xbox będących własnością Biblioteki.

3.Z gry może korzystać jednorazowo od 1 do 2 osób.

4.Z gier Xbox korzysta się w turach godzinnych z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych oczekujących.

5.Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika.

6.Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.

7.Dzieci do lat 7 mogą korzystać z gier interaktywnych wyłącznie pod nadzorem rodzica lub dorosłego opiekuna.

8.Korzystając z gry należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami oraz nie zakłócać korzystania z biblioteki innym użytkownikom. 

9.Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.

10.W przypadku osób niepełnoletnich rezerwacja tury powinna zostać dokonana przez rodzica/opiekuna i jest ona jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikające z nieprzestrzegania regulaminu lub niewłaściwego zachowania osób korzystających z konsoli.

 11.Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z gier interaktywnych. Decyzję o pozbawieniu dostępu podejmuje bibliotekarz.

Mamy do zaoferowania następujące tytuły: Rayman Legends, Lego Hobbit, Lego Harry Potter (1-4), Kinectmals, Legendy sowiego królestwa, FIFA 16, Dance Central 3, Kinect Sports (sezon 1 i 2), Kinect Adventures.